Actualiteit

Het nieuwe tijdperk van positioneren

n de kern gaat positioneren over het claimen van jouw unieke plek. Ooit was dit voornamelijk een strijd om een permanente plek in het brein van de consument te veroveren. Of om het zorgvuldig vormgeven van je merkidentiteit. Maar de spelregels zijn veranderd.

Meer

Maatschappelijk richtinggevend positioneren: waar begin je?

Vooruitstrevende organisaties begrijpen het belang van maatschappelijke betrokkenheid. Ze koppelen hun woorden aan concrete acties en zijn voortrekkers in het vormgeven van een vernieuwende toekomstvisie. Dit is het type leiderschap dat nu van bedrijven wordt verwacht.

Meer

Avans hogeschool

Met haar praktijkgerichte kennis en innovatie, en diep geworteld in de regio, ontwikkelt Avans zich steeds meer tot een kennis- en innovatiepartner voor organisaties en instellingen in de regio.

Meer

Sarah Valkering nieuwe managing partner van de Reputatiegroep

Adviesbureau de Reputatiegroep heeft Sarah Valkering (39) per 1 januari 2024 benoemd tot managing partner. In haar nieuwe functie maakt ze onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de groep.

Meer

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland heeft als doel de betekenis van het reclasseringswerk te vergroten voor de doelgroep, slachtoffers en de samenleving.

Meer

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën geeft hernieuwde invulling aan hun huidige stakeholder-management

Meer

Stichting het Gehandicapte Kind

Stichting het Gehandicapte strijdt voor inclusief onderwijs: kinderen met en zonder beperking samen naar school. SGK wil hiervoor hun verandergedachte op papier zetten en een meerjarige veranderstrategie ontwikkelen.

Meer

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

n een veranderende samenleving waarin steeds meer wordt verwacht van de overheid zet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een gerichte stap de toekomst in. RVO wil de beweging maken van uitvoeringsorganisatie naar een excellente publieke dienstverlener met zichtbare maatschappelijke impact.

Meer

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Hoe positioneren en profileren we het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) als een doelmatige projectorganisatie waar in gezamenlijkheid en in crisistijd de zorgmedewerkers in Nederland van persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorzien?

Meer