Annemarie Rullens

Senior adviseur

Annemarie Rullens is senior adviseur bij de Reputatiegroep. In een wereld waarin veranderingen steeds sneller optreden, staat de legitimiteit van organisaties onder druk. Opdrachtgevers staan vaak voor complexe uitdagingen waar Annemarie graag bij adviseert. Ze studeerde cum laude af aan de Universiteit Leiden bij de researchmaster Political Culture and National Identities, liep stage bij de Wiardi Beckman Stichting en voerde stakeholderonderzoek  uit in de zorg. Naast haar advieswerk is Annemarie politiek actief.