Bestorming Capitool is een boodschap voor communicatie: zoek het ongemak

De bestorming van het Capitool laat zien wat er gebeurt als de rechtsstaat wordt ondermijnd. Wat er in het maatschappelijk debat gebeurt als voortdurend wordt geroepen dat sprake is van fake news. Als de autoriteit van gevestigde instituten stelselmatig wordt betwist. Als ieder tegengeluid wordt weggewuifd en er niet meer wordt geluisterd naar de stem van de rede. Collega Paul Stamsnijder schreef een blog voor Adformatie over het belang van in gesprek gaan met je tegenstander, het betrekken van twijfelaars en schetsen van dilemma’s. Volgens hem heeft het communicatievak een belangrijke maatschappelijk opdracht: zoek het ongemak.

Lees de gehele blog op Adformatie

Vertrouwd adviseur van bestuurders, toezichthouders en (communicatie)directeuren in strategische veranderingen en samenwerkingstrajecten.