‘Big Pharma’ moet niet winst maar maatschappelijke impact voorop stellen

Het gevecht tussen Brussel en AstraZeneca zorgt voor veel wantrouwen. “Om de maatschappelijke legitimiteit te herwinnen, is het broodnodig om terug te gaan naar de basis. Maatschappelijke invloed hebben kan alleen door ethisch en transparant te handelen” betoogt collega Marieke Quant.

Over het herstellen van vertrouwen door in te zetten op maatschappelijke impact en betrokkenheid, schreef zij een column voor de Volkskrant. Hier te lezen.

Houdt zich bezig met het versterken van de positionering van opdrachtgevers met een (semi) publieke rol.