Avans hogeschool

Met haar praktijkgerichte kennis en innovatie, en diep geworteld in de regio, ontwikkelt Avans zich steeds meer tot een kennis- en innovatiepartner voor organisaties en instellingen in de regio.

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland heeft als doel de betekenis van het reclasseringswerk te vergroten voor de doelgroep, slachtoffers en de samenleving.

Stichting het Gehandicapte Kind

Stichting het Gehandicapte strijdt voor inclusief onderwijs: kinderen met en zonder beperking samen naar school. SGK wil hiervoor hun verandergedachte op papier zetten en een meerjarige veranderstrategie ontwikkelen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

n een veranderende samenleving waarin steeds meer wordt verwacht van de overheid zet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een gerichte stap de toekomst in. RVO wil de beweging maken van uitvoeringsorganisatie naar een excellente publieke dienstverlener met zichtbare maatschappelijke impact.

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Hoe positioneren en profileren we het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) als een doelmatige projectorganisatie waar in gezamenlijkheid en in crisistijd de zorgmedewerkers in Nederland van persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorzien?