BLIJF EEN AMATEUR

Professionals bestaan bij de gratie van hun expertise. Maar als je werk geen liefhebberij meer is, gaat het mis.

KOESTER EEN WAARDERINGSCULTUUR

Hoe meer een samenleving gedreven wordt door individualisme, hoe meer mensen kijken naar elkaars fouten. Het is tijd om een einde te maken aan de afrekencultuur en ruimte te bieden voor het voeren van constructieve gesprekken. Stop met afrekenen, start met waarderen.

REGEL JE OPVOLGING

Binnen adviesbureaus kan het gebrek aan een gestructureerd loopbaantraject leiden tot brain drain, als talentvolle professionals ervoor kiezen hun carrière elders voort te zetten. Goede interne begeleiding is dan ook een belangrijk element om talent blijvend te verbinden aan het bureau. Dit vraagt om een doordacht opvolgingsbeleid.

DEEL HET EIGENAARSCHAP

In de advieswereld wordt steeds vaker een carrière nagestreefd waarbij werknemers verschillende activiteiten ontplooien. Het concept van gedeeld eigenaarschap speelt hierbij een cruciale rol, waarbij individueel en collectief eigenaarschap samenkomen om effectieve teams te vormen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

DEEL DE VERHALEN

Maakbaarheid is een illusie, onzekerheid is de nieuwe realiteit. De vraag is hoe je daar als adviseur mee omgaat. De tip: accepteer dat er niet één verhaal is. Er zijn meerdere werkelijkheden tegelijk.

VARIEER IN STIJL

Iedereen heeft een eigen communicatiestijl. Toch is jouw voorkeursstijl niet altijd de meest effectieve binnen een bepaald scenario. Juist het variëren tussen verschillende stijlen kan als adviseur zeer nuttig zijn.

LACH ANDEREN TOE

Humor werkt, ook in consultancy. Mits goed toegepast. De les van de oude Grieken: lach anderen niet uit, maar toe. Maar hoe doe je dat? 

ZET NAASTENLIEFDE IN

Iedereen kent wel lastige personen die een flinke gebruiksaanwijzing lijken te hebben. Het herkennen van verschillende typen kan je in dit kader handvatten bieden om hiermee om te gaan. Kijk vooral naar de mens achter het gedrag – dan blijken de verschillen vaak minder groot.

HERSCHEP DE WERKELIJKHEID

De leerweg van de adviseur is te doorgronden vanuit het onderscheid tussen de voor- en achterkant van advies. De voorkant is wat collectief bekend is, de achterkant het onzichtbare wat individueel wordt ontwikkeld.

BESCHRIJF DE TOEKOMST

De samenleving is vandaag meer verdeeld dan ooit. Aanhoudende conflicten, veranderende waarden en uiteenlopende ideologieën zorgen voor hergroepering. Als adviseur is het de kunst omgevingssensitief te zijn zonder mee te gaan in de waan van de dag.