Christiaan van den Bor

Adviseur

Christiaan van den Bor is adviseur bij de Reputatiegroep. Na zijn bachelor Geschiedenis startte hij de master Applied Ethics aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich specialiseert op het gebied van ethische en duurzame bedrijfsvoering. Naast de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, waar hij onderzoek deed naar de impact van COVID-19 op de organisatiecultuur van de Universiteit, liep hij stage bij de Hoofddirectie beleid van het Ministerie van Defensie. Bij de Reputatiegroep houdt Christiaan zich bezig met kwalitatief onderzoek, strategieontwikkeling en positioneringsvraagstukken.