De natuur als bron voor duurzame landbouw

Koppert Biological Systems is een Nederlands familiebedrijf dat zich al meer dan 50 jaar inzet om land- en tuinbouwproducten gezonder, veiliger, productiever en weerbaarder te maken. Dit doen zij door op zoek te gaan naar oplossingen uit de natuur. In het kader van SDG 15, ‘Leven op het land’, spraken wij met Peter Maes, directeur Corporate Marketing bij Koppert. Volgens hem begint impact maken bij de intrinsieke motivatie om de wereld en de maatschappij beter achter te laten dan hij nu is.

Wat doet Koppert Biological Systems?

‘Koppert is een Nederlands familiebedrijf dat biologische oplossingen biedt voor de land- en tuinbouw om gewassen weerbaarder te maken en duurzamer te telen. Wij bieden duurzame alternatieven voor chemische gewasbestrijding bij ziekten en plagen. Denk aan het bestrijden van ziekten en plagen met natuurlijke vijanden als roofmijten en wespen, het gebruiken van schimmels om planten weerbaar te maken en het introduceren van hommels om de bestuiving te verbeteren.

Recent hebben we twee nieuwe divisies opgezet. Een daarvan richt zich op digitalisering en nieuwe technologieën die onze bestaande activiteiten kunnen versterken. Denk aan toepassingen met drones, robots, beeld- en sensortechnologie om ziekten en plagen te kunnen meten, daar adviezen aan te koppelen en met biologische oplossingen te komen. De andere divisie richt zich op alternatieve eiwitbronnen. Dus op insecten als voedingsbron voor diervoeding. Wij willen met onze kennis en biologische oplossingen de gezondheid van planten, van de mensen die op het land werken en van de mensen die het uiteindelijke voedsel consumeren, verbeteren.’ 

Hoe is Koppert begonnen?

‘Ons bedrijf is begonnen in 1967 bij komkommerteler Jan Koppert. Om een plaag op zijn land te bestrijden maakte hij gebruik van chemische gewasbestrijding. De chemicaliën die in die tijd beschikbaar waren, werkten niet meer goed. Om te kunnen blijven telen is hij op zoek gegaan naar alternatieven en verdiepte hij zich in het gebruik van natuurlijke vijanden. Uiteindelijk vond hij de oplossing in roofmijten. Dat werkte zo goed op zijn eigen gewas, dat buurttelers hem vroegen om ook voor hen roofmijten produceren. En zo is Koppert Biological Systems ontstaan.

Dat was in een tijd dat het woord ‘duurzaamheid’ nog niet bestond. Met de ondernemerszin en gedrevenheid van onze oprichter proberen we bij Koppert het morgen beter te doen dan vandaag op een duurzamere manier. Wij hebben de overtuiging dat we samen met de natuur oplossingen kunnen vinden voor alle uitdagingen op het gebied van voedselproductie. Inmiddels zijn we actief in meer dan 100 landen en zijn we uitgegroeid tot marktleider op het gebied van biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving.’

“Wij hebben de overtuiging dat we samen met de natuur oplossingen kunnen vinden voor alle uitdagingen op het gebied van voedselproductie.”

Wat maakt Koppert Biological Systems een gamechanger op SDG 15 ‘Leven op het land’?

‘We noemen onszelf geen gamechanger, maar willen wel echt een thought leader zijn. Wij willen een motor zijn voor verandering in de land- en tuinbouw. In deze sector staat nog altijd maximale productiviteit centraal en zo worden telers ook opgeleid: hoe krijg ik een zo hoog mogelijke opbrengst? Hoe kan ik een plant voeden met kunstmest en een ziekte of een plaag beheersen met chemische gewasbestrijding? Dit terwijl er duurzame alternatieven zijn die veel duurzamer en ook effectiever zijn.

We zetten ons in om telers hiervan bewust te maken, duurzame alternatieven uit de natuur te bieden en duurzame landbouwpraktijken promoten. Dit is een weg van lange adem, want de manier van produceren en cultiveren wordt veelal van generatie op generatie doorgegeven. We zien dat onze impact stap voor stap toeneemt. In de tuinbouw is het gebruik van biologische oplossingen inmiddels gangbaar geworden in Europa en Verenigde Staten. Maar er is nog een wereld te winnen in de rest van de wereld en in de landbouw.’

Het verduurzamen van de landbouw speelt een sleutelrol in het behalen van meerdere SDG’s. Zo ook het doel dat in 2030 niemand meer honger heeft. Wat moet er op het gebied van land- en tuinbouw veranderen om dit doel te behalen?

‘We hebben de grote uitdaging om 10 miljard monden te voeden. Als we blijven inzetten op opbrengst per vierkante meter, lopen we tegen grenzen aan. Om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel moeten we verder kijken dan het realiseren van een zo hoog mogelijke productie. Een meer holistische aanpak en blik op een breder ecosysteem is nodig om dit probleem aan te pakken.

Bij Koppert kijken we naar het totaalsysteem om maximale weerbaarheid van planten en ecosystemen te realiseren en zo te komen tot duurzame voedselproductie en gezondheid voor mens en planeet. Dat is ook onze missie: bijdragen aan de gezondheid van mens en aarde door in samenwerking met de natuur de landbouw gezonder, veiliger en productiever te maken.

Het voeden van 10 miljard mensen kan enerzijds door de teeltomstandigheid en weerbaarheid van planten te optimaliseren en anderzijds moeten we kijken naar de distributie van voedsel. Ongeveer 30% van het geproduceerde voedsel belandt niet op ons bord. Als we ervoor kunnen zorgen dat deze 30% wél op ons bord belandt, dan hoef je dat al niet meer te produceren. De vraag is niet óf wij die 10 miljard monden kunnen voeden, maar: hoe kunnen we ze voeden op de meest duurzame en werkbare manier voor de toekomstige generaties? Dat lukt niet met de vastgeroeste focus op economische efficiëntie. Daarvoor moeten we disciplines met elkaar verbinden en een holistische benadering hanteren.’

De vraag is niet óf wij die 10 miljard monden kunnen voeden, maar: hoe kunnen we ze voeden op de meest duurzame en werkbare manier voor de toekomstige generaties?”

Vanuit jullie missie dragen jullie bij aan meerdere SDG’s. Met de opgerichte Koppert Foundation willen jullie verder invulling geven aan de missie. Wat zijn jullie ambities met de Foundation?

‘We voelen een enorme maatschappelijke drive, maar we zijn ook een commerciële organisatie. Aan een aantal uitdagingen die we wel zien en belangrijk vinden, kunnen we in onze dagelijkse activiteiten niet direct invulling geven. Zoals de uitdaging om duurzame land- en tuinbouw te versnellen en ook beschikbaar maken voor kleinschalige boeren en een volgende generaties tuinders en boeren. Met de Foundation kunnen we ons hier wel op richten. Vandaar dat wij bij ons 50-jarige bestaan de Koppert Foundation hebben opgericht.

Dat uit zich in tal van concrete initiatieven. Zo helpen we kleinschalige boeren in Kenia, Ethiopië en Ecuador om hun opbrengsten op een duurzame manier te verbeteren en indirect vervuiling in het gebied te verminderen en hun inkomen te verbeteren. We begeleiden en ondersteunen startups om innovaties en duurzame oplossingen te versnellen. Verder delen we onze kennis met non-profitorganisaties, onderzoekscentra en de academische wereld om telers in alle uithoeken van de wereld te bereiken. Daarnaast trainen we zelf ook ‘plantendokters’ die lokale telers weer adviseren over duurzame gewasbeschermingspraktijken. Tenslotte doen we nog aan liefdadigheid en ondersteunen we boomplantprojecten om onze footprint te compenseren. Bij al deze projecten zijn onze medewerkers intensief betrokken.’

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren om impact te maken?

‘Veel organisaties beginnen met verduurzaming vanuit het idee dat verduurzaming hun bedrijf iets ‘oplevert’. Onze visie is dat je moet verduurzamen vanuit de eigen, intrinsieke overtuiging en daarna pas voor de buitenwereld. Je moet eerst je eigen route bepalen, processen in gang zetten en doelen stellen, voordat je het naar buiten brengt. Wij geloven dat je alleen met intrinsieke motivatie en passie impact kunt maken. Als het niet in het DNA van je organisatie zit, wordt het windowdressing.’

We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een meetinstrument om inzicht te krijgen in onze footprint en positieve impact. Als we daar meer inzicht in hebben, kunnen we effectiever onze impact vergroten en ook nadrukkelijker aan de buitenwereld laten zien waar we voor staan en wat we kunnen betekenen.’

Hoe belangrijk is samenwerking voor Koppert?

‘Samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen en andere bedrijven is voor ons essentieel. Het is voor ons de enige manier om oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen waarvoor we staan.’

Heb je een gouden tip voor organisaties die willen bijdragen aan een betere wereld?

‘Alles begint bij je purpose: je moet de intrinsieke motivatie hebben om de wereld en de maatschappij beter achter te laten dan hij nu is. Als je dat niet hebt, dan moet je niet gaan praten over duurzaamheid.

Als directie moet je deze purpose uitdragen en je medewerkers daarin meenemen. Dan zal je zien dat je nieuwe medewerkers en partners gaat aantrekken die zich verenigen met de purpose van jouw bedrijf. Wij zien nu heel sterk dat mensen bij Koppert willen werken met het doel om bij te dragen aan een betere wereld. Mijn advies is: doe alles wat je doet vanuit een intrinsieke motivatie.

“Alles begint bij je purpose: je moet de intrinsieke motivatie hebben om de wereld en de maatschappij beter achter te laten dan hij nu is.”

Specialist in stakeholderonderzoek en positioneringsvraagstukken. Zij helpt opdrachtgevers op basis van inzichten te bouwen aan vertrouwen en draagvlak.