Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Hoe positioneren en profileren we het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) als een doelmatige projectorganisatie waar in gezamenlijkheid en in crisistijd de zorgmedewerkers in Nederland van persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorzien?

Op 23 maart 2020 werd door het ministerie van VWS en de NFU tijdens de corona-pandemie vanuit het niets een compleet nieuwe organisatie opgericht: Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Taak van het LCH: het zo snel mogelijk inkopen en verspreiden van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen van de juiste kwaliteit. En het aanjagen van de Nederlandse productie van deze beschermingsmiddelen in samenwerking met de ministeries VWS en EZK.

Onze aanpak

De Reputatiegroep vormde samen met collega’s van VWS het team Communicatie LCH: 24/7. We hebben een volwaardig, professioneel en kritisch communicatieteam geleverd dat acteerde op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Er is een proactief stakeholdermanagementprogramma ingericht om de zorgsectoren via onder andere nieuwsbrieven te informeren over voortgang en resultaten LCH. De afdeling zette tweewekelijkse cijferrapportages op voor VWS die tevens dienden als input voor het Kamerdebat en brieven naar de Tweede Kamer.

Strategie

Het Team Communicatie LCH had als belangrijke taak rust en voorspelbaarheid in de communicatie te brengen, eenduidige boodschappen te gebruiken én de verwachtingen te managen richting de buitenwereld. Kern van de strategie: kwaliteit gaat boven kwantiteit en het LCH draagt bij aan de oplossing van het probleem, maar is niet de oplossing zelf. Het team leverde input voor de woordvoering vanuit VWS, communicatie met de koepels, trainde woordvoerders voor mediaoptredens en organiseerde mee aan een persconferentie vanuit het distributiecentrum in Vianen.

Impact

Het LCH is gepositioneerd als een projectorganisatie die in het oog van de storm begon en een noodvoorraad van beschermingsmiddelen wist aan te leggen om de zorgmedewerkers in Nederland te beschermen tijdens hun werk in de strijd tegen het coronavirus.

Houdt zich bezig met het versterken van de positionering van opdrachtgevers met een (semi) publieke rol.