(her)Inrichting communicatie

Afdeling marketing & communicatie verder professionaliseren: doe de kaasschaaf weg en pak het kompas.

Afdelingen marketing & communicatie worden dikwijls geregeerd door de waan van de dag: nieuws en issues bepalen de hectiek. Als leidinggevende kom je er, naast je gewone managementtaken, dan ook nauwelijks aan toe om je afdeling verder te professionaliseren. Herstructureren en reorganiseren doe je er namelijk niet zomaar even bij. Bovendien is het reorganiseren van een afdeling een vak apart; niet alle goede leidinggevenden zijn meteen ook goede verandermanagers.

Hoe de Reputatiegroep jou kan ondersteunen

De Reputatiegroep biedt modulair een gestandaardiseerd aanbod om afdelingen te professionaliseren. Hiermee is het voor managers/directeuren/besturen concreet en duidelijk wat ze afnemen en bieden we een keuze.

We bieden drie concrete opties:

1.Quick scan van je afdeling: Met de quick scan maken we in korte tijd een diagnose van een afdeling op basis van een gestandaardiseerde aanpak. Hierbij wordt kwantiteit en kwaliteit van de personele formatie in beeld gebracht, de structuur en een indruk van de cultuur. Op basis hiervan weet je snel hoe de afdeling ervoor staat, wat er goed gaat, maar ook wat er voor verbetering vatbaar is. De quick scan bestaat uit drie onderdelen:

    1. De voorfase waarin we financiële, personele en inhoudelijke informatie opvragen en analyseren.
    2. Een dag op de afdeling waarbij we middels gerichte interviews in en buiten de afdeling aanvullende informatie verzamelen.
    3. Rapportage fase waarin we de informatie verwerken en bundelen tot een concreet plan van aanpak

2. Ontzorgen van de leiding: Met het ontzorgen van de leiding voeren we eerst de bovenbeschreven quick scan uit, maar zetten we tevens het plan van aanpak om in concrete actie zodat jij als leidinggevende je handen vrij houdt voor het managen van de afdeling en andere issues. We lopen dus parallel met de leiding mee. De kosten van de module “ontzorgen van leiding” zijn uiteraard afhankelijk van wat er concreet moet gebeuren, maar we staan garant voor het doorvoeren van een aantal significante en concrete verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan meer verbinding tussen medewerkers, het straktrekken van werkstructuren voor wekelijkse free-publicity, of het ingrijpen op lastige personele issues.

3. Complete reorganisatie: Op basis van de quick scan wordt de conclusie getrokken dat een grondige reorganisatie noodzakelijk is waarbij inhoudelijk, financieel en personeel zwaar ingegrepen moet worden in de afdeling. De Reputatiegroep kan dergelijk maatwerktraject begeleiden of zelfs geheel voor zijn rekening nemen. De module “complete reorganisatie” vergt altijd een maatwerkoplossing en offerte.

Wat levert een professionaliseringslag concreet op?

  • Een duidelijke toegevoegde waarde
  • Meer draagvlak voor de afdeling binnen de organisatie
  • Meer free-publicity in de media
  • Een betere reputatie en dus meer business voor de organisatie

Neem contact op

De Reputatiegroep heeft met Ralph van Disseldorp, Rik Rensen en Hilke van Bergen adviseurs die zelf jarenlang aan het roer hebben gestaan van afdelingen marketing & communicatie. Ze weten wat het is om vol in de wind te staan in een leidinggevende positie en hebben veel kennis en ervaring op het gebied van professionaliseren van afdelingen.

Wil jij je afdeling marketing & communicatie herstructureren en/of reorganiseren?

Neem dan gerust contact met één van onze adviseurs.

Mail: info@reputatiegroep.nl of bel: 030 231 25 10.