Doe de kaasschaaf weg en pak het kompas

Over professionalisering van afdelingen marketing & communicatie

Het nieuwe jaar is net begonnen, maar in veel bedrijven, instellingen en overheden wordt alweer volop nagedacht over het jaarplan van de organisatie en de bijbehorende begroting 2021. Voor veel managers marketing & communicatie is het de periode waarin ze worstelen met het vertalen van organisatiedoelen naar SMART geformuleerde opdrachten voor hun afdelingen. Een mooie gelegenheid om de afdeling eens goed onder de loep te nemen en een daadwerkelijke stap te zetten in de professionalisering.

Doe de kaasschaaf weg

We zien in de praktijk dat het nadenken over professionalisering dikwijls niet veel verder komt dan het heroverwegen van wat formatieplaatsen, gebaseerd op een taakstelling van een paar procent. Een gemiste kans, om de koers van de afdeling weer goed in lijn te brengen met die van de organisatie.

Iedere afdeling is in zekere zin historisch op een bepaalde manier gegroeid. Zo zien we met regelmaat bij organisaties en instellingen nog aparte teams voor interne-, externe communicatie (inclusief woordvoering) en online. Dikwijls is er dan ook nog een losstaande afdeling marketing met een andere leidinggevende (en koers). Het nadenken over professionaliseren zou meer gericht moeten worden op het verkrijgen van inzicht: hoe halen we meer uit de bestaande bezetting en uit de huidige middelenmix? Niet verandering, maar verbetering is dan het primaire doel.

Pak het kompas

Benut de komende periode eens als een kans: kijk meer van een afstand naar je afdeling, en verleg de aandacht naar de strategische prioriteiten. Vooral inhoudelijk: doe je de goede dingen, en doe je de dingen goed? Hoe voeren wij meer regie op onze reputatie? Hoe ondersteunen wij de top in de dialoog met stakeholders? En wat kunnen wij leren van onze peers? De strategische koers van de organisatie moet voor afdelingen marketing & communicatie de leidraad vormen. De interne structuur en begroting zijn vervolgens daarvan een afgeleide, en niet andersom.

In onze werkwijze staat het Reputatieregiemodel centraal: een methode die de dialoog in het hart van het beleid zet en waarmee organisaties hun positieve invloed in de samenleving kunnen vergroten. Doelgericht op basis van een integrale visie. Met het Reputatieregiemodel bieden we een hulpmiddel voor ambitieuze bestuurders, directeuren, communicatiemanagers en –adviseurs die gestructureerd willen bouwen aan de naam en faam van hun organisatie.

 width=

De 3K-formule: kwaliteit, kwantiteit en kosten

De Reputatiegroep biedt modulair een gestandaardiseerd aanbod om afdelingen te professionaliseren. Met de quick-scan maken we in korte tijd een diagnose van een afdeling op basis van een gestandaardiseerde aanpak. Hierbij worden kwantiteit en kwaliteit van de personele formatie en structuur in beeld gebracht, plus een schets van de derde dimensie: kosten (materieel budget, inkoop). Op basis van de quick-scan weten bestuur en leiding snel hoe ze ervoor staan, wat er goed gaat, maar ook wat er voor verbetering vatbaar is.

Stuur op ambitie

Op basis van de quick-scan komt een concreet verbetervoorstel tot stand. Er kan verrassend veel meer dan dat je denkt: sluit beter aan op wat je voor de organisatie wil bereiken en pas de afdelingsstructuur hierop aan. Zo kan een communicatieadviseur anno 2020 uitstekend zowel de interne, externe en online communicatie voor een onderwerp voor zijn rekening nemen en kunnen geknipte afdelingen marketing & communicatie integreren tot één goed georganiseerd geheel. Kijk dus meer naar communicatie als functie, dan communicatie als instrument.

Een structureel resultaat

De quick-scan biedt kortom een nieuw perspectief op de afdeling marketing & communicatie. Inhoudelijk sterker door betere aansluiting op de koers van de organisatie, effectiever omdat inhoudelijke disciplines integraal georganiseerd zijn. En efficiënter, dus goedkoper. Wellicht het allerbelangrijkste: met veel meer persoonlijke en professionele ontwikkeling, en werkplezier bovendien!

Vertrouwd adviseur van bestuurders, toezichthouders en (communicatie)directeuren in strategische veranderingen en samenwerkingstrajecten.