Droogte vraagt om slimmer en duurzamer omgaan met water

MTD water is zo’n verborgen parel in het Nederlandse bedrijfsleven: een organisatie die niet veel mensen kennen, maar in de eigen niche op topniveau presteert. Het bedrijf voorziet internationale partijen van een op maat gemaakte, tijdelijke watervoorziening. Denk aan evenementen, expo’s en kampen. Daarbij focust MTD op slim en duurzaam omgaan met water: het voorkomen van verspilling en water filteren zodat het opnieuw kan worden gebruikt. De bovengrondse infrastructuren waar MTD mee werkt maken het mogelijk om de juiste voorzieningen snel en duurzaam te implementeren. Om op duurzaamheid écht verschil te maken, werken zij veel samen met partners. Want hergebruik van water is pas duurzaam als andere nutsvoorzieningen ook slim worden ingezet. We spraken erover met DGA Hans Verhoeven en businessmanager Robbert de Boer.

Wat is en doet MTD Water?

‘MTD bestaat sinds 1987 en voorziet internationale locaties en evenementen van watervoorzieningen. In de afgelopen jaren heeft MTD zich ontpopt tot een niet-weg-te-denken leverancier van waterinfrastructuur bij evenementen zoals Formule 1 races, de Olympische Spelen en SAIL, maar ook voor vluchtelingen- en militaire kampen. Wij zijn in onze wereld toonzettend. Voor de partijen waar wij mee samen werken, als UEAF en FIFA, is water vaak niet de eerste prioriteit. Wij zijn de partij die al jaren deze voorzieningen op zich nemen en ook in staat zijn dit internationaal en met stabiele kwaliteit te doen. Daarbij leggen wij steeds meer onze focus op duurzaamheid. We willen niet alleen een watervoorziening opzetten, maar ook water kunnen hergebruiken.’ 

“We willen niet alleen een watervoorziening opzetten, maar water ook kunnen hergebruiken”

Wat maakt jullie een gamechanger op dit gebied?

‘De plaatselijke loodgieter is onze concurrent. En die kan een leiding aanleggen van A naar B, maar is vaak niet vernieuwend. Daarbij zorgen grote evenementen zoals de Spelen of een festival voor een tijdelijke, bovengemiddelde capaciteitsvraag, die niet kan worden opgevangen door het bestaande waternet. Wij kunnen dat wel, door tijdelijke, bovengrondse infrastructuren aan te leggen. Dat maakt ons een partij die flexibel is om in de voorzieningsprocessen innovatieve en duurzame ideeën toe te passen. Zo investeren wij veel in het filteren van water zodat we dit kunnen hergebruiken op evenementen om de totale hoeveelheid gebruikt water te reduceren.’

Wat kan ik me daarbij voorstellen?

‘We zijn bijvoorbeeld analoog gaan meten hoeveel water op een bepaalde plek wordt gebruikt en analyseren dan hoe we dit kunnen terugbrengen. Als je naar het proces achter alle voorzieningen van een evenement kijkt, dan zie je vaak dat reductie van het één, toename van het andere betekent. Als je bijvoorbeeld water wil filteren, heb je meer elektriciteit nodig. Om het water te kunnen reduceren is het dus van belang om naar het grote geheel te kijken en het probleem niet naar een andere partij te verplaatsen. We kijken dus samen met de partijen van andere nutsvoorzieningen hoe we het hele proces kunnen verduurzamen.

Mooi voorbeeld van zo’n evenement is bijvoorbeeld Extreme-E: in beschermde gebieden (Groenland, Patagonia, red.) worden er rally’s georganiseerd waarbij het de uitdaging is om geen footprint achter te laten. Wij voorzien dit evenement van water en dat kunnen we niet zonder de samenwerking met andere partijen om het gehele proces duurzaam te laten verlopen.’

Wat denk je dat er op watergebied zal veranderen in de Decade of Action?

‘Het thema ‘droogte’ wordt steeds actueler voor ons bedrijf. Voor de watervoorzieningen in steden en wijken in Nederland is nu nog geen dringende incentive om watergebruik te verduurzamen of om water te sparen. Water is nu nog heel goedkoop. Toch zie je dat met de toenemende droogte dat innovatie op dit gebied belangrijker wordt. Wij leggen weliswaar geen ondergrondse leidingen aan in gemeenten, maar worden wel steeds vaker gevraagd om mee te denken over hoe je duurzamer met water om kan gaan.

We gaan bijvoorbeeld met waterschappers om tafel om te kijken wat we voor hen kunnen doen op verduurzaming van watervoorzieningen en gebruik. Zo zie je bijvoorbeeld dat er steeds meer stortregen is. Dat gaf ons het idee om een waterbank op te zetten. Het opvangen van de stortregen in een waterbank zou kunnen bijdragen aan een betere balans tussen droogte en overvloed. Zo kun je veel efficiënter met water omgaan: partijen die water ‘over’ hebben kunnen water opslaan en doorgeven aan bijvoorbeeld boeren die water te kort hebben.’

“Waterbanken kunnen bijdragen aan een betere balans tussen droogte en overvloed”

Naast zuinig omgaan met water, is ook het duurzaam omgaan met materialen een thema. Hoe kan MTD daar een rol in spelen?

‘Wij sluiten bijvoorbeeld heel veel tijdelijke toiletten en douches aan. We maken gebruik van pompen, drukverhogers, filters, bufferzakken, dat soort dingen. Bij nood of onvoorziene projecten gebruiken wij dat materiaal om bijvoorbeeld migrantenkampen in Lesbos te voorzien van water, maar hetzelfde materiaal gebruiken we ook voor een Olympische Spelen. Een deel van onze materialen kunnen we beschikbaar houden voor defensie en waterschappen. Het voordeel is dat deze partijen dit materiaal dan niet zelf hoeven aan te schaffen en te onderhouden, maar dat ze de beschikbaarheid over het materiaal bij ons huren als dienst.  Dat beschikbaarheidsmodel zorgt ervoor dat de materialen optimaal worden gebruikt en dat de afvalberg niet onnodig groeit. Dat is uiteindelijk duurzamer.’

MTD laat een grote innovatiekracht zien als het gaat om duurzaamheid, maar ook bij veranderende omstandigheden. Tijdens de coronacrisis switchten jullie snel van evenementen naar coronateststraten. Wat kunnen andere bedrijven daarvan leren?

‘Onze flexibiliteit vergroot onze slagkracht. Daarbij hebben we bijna geen concurrentie. Toch kunnen we niet altijd zelf het wiel uitvinden. Om verschil te maken op het hergebruik van water werken wij ontzettend veel samen met partners. Kennisdeling is enorm belangrijk om vooruit te kunnen komen. Als we een probleem willen oplossen, organiseren we bijvoorbeeld hack-a-tons waarvoor we een groep studenten uitnodigen. Zo werken we samen in onze loods aan nieuwe innovaties.’

Vóór covid-19 verzorgde MTD het water op ongeveer 1200 evenementen per jaar. Door de coronacrisis viel 90% van hun werkzaamheden weg. Op dit moment is MTD wereldwijd in actie om noodziekenhuizen op te bouwen en teststraten te voorzien van veilig water.

Specialist op het gebied van stakeholdermanagement, crisiscommunicatie, positioneringsvraagstukken en PR- en mediabenadering.