Een groter geheel 

Het volgende hoofdstuk van de Reputatiegroep

In het voorjaar van 2008 stapte ik op de fiets naar de Kamer van Koophandel aan de Sint Jacobsstraat in Utrecht om per 1 juni B.V. in te schrijven: de Reputatiegroep. Mijn overtuiging was dat de samenleving verlangde naar nieuwe verbindingen. Tussen organisaties en hun stakeholders, tussen bestuurders en hun communicatieprofessionals, tussen overheid en burger, tussen consument en bedrijfsleven – en niet in de laatste plaats tussen mensen onderling. 

Mijn eigen, stille verlangen was om onderdeel te zijn van een groter geheel van professionals, die samen het verschil willen maken in het vakgebied. Want daar was reden toe: in het denken over reputatie werd toen overwegend defensief gekeken naar ‘reputatiemanagement’. Stakeholders werden veelal laat of niet betrokken bij strategieontwikkeling, en in de advieswereld werd de professionele waarheid te vaak boven de werkelijk gesteld. Tevens ontbrak in de markt een herkenbaar loket van professionals in het vakgebied. Al met al een fraaie kans om één adres te creëren: de Reputatiegroep.

Uit velen een
Met vele kleine stappen werd de Reputatiegroep een groter geheel. Opdrachtgevers kregen steeds meer vragen vanuit de samenleving. Directies communicatie gunden ons een kans om medewerkers en de omgeving op een andere manier te betrekken. Stakeholders meldden zich aan tafel om nooit meer weg te gaan. Ons belangrijkste wapen was gezond verstand: we organiseerden dialoogprogramma’s, toetsten werkvormen zetten thema’s op de maatschappelijke agenda. We zochten samen met overheid en bedrijfsleven naar oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. Klanten werden collega’s, collega’s werden vrienden. De Groep werd een community. Samen werden we uit velen een. 

 

Vanaf vandaag beschikbaar en (gratis) te downloaden: ‘Een groter geheel’

Verder praten? U bent altijd welkom voor een goed gesprek.