Communicatie bij fusies, overnames en reorganisaties

Grote veranderingen vragen om een doordachte communicatiestrategie

 

Grote organisatieveranderingen als overnames, fusies en reorganisaties vragen om een doordachte communicatiestrategie. Bij de Reputatiegroep helpen we organisaties bij ingrijpende verandervraagstukken met het kiezen van de juiste communicatiestrategie. Toon, timing en de juiste aandacht voor elke stakeholdergroep zijn daarbij essentieel.

 

Bij de Reputatiegroep hebben we ruime ervaring met complexe communicatievraagstukken die horen bij veranderingen met grote gevolgen voor organisatie en samenleving. Het zijn momenten waarbij uw organisatie extra kwetsbaar is en zorgvuldige communicatie het verschil kan maken tussen onrust en vertrouwen. We begeleiden besturen, toezichthouders en commissarissen, aandeelhouders en communicatiemanagers en -teams bij transacties met maatschappelijke impact. 


Tijdens de turbulentie rond een reorganisatie biedt de Reputatiegroep rust, richting en reflectie. We helpen om samen de juiste toon, tactiek en een aansprekend verhaal te bepalen. Die elementen zijn doorslaggevend in het goed laten landen van de verandering. Als partner staan we naast u tijdens het voorbereidende proces en bieden we structuur, regie en een frisse blik. Daarbij werken we intensief samen met de betrokken juristen, overnamespecialisten en financiers. We deinzen er niet voor terug om constructief-kritisch te zijn: we denken mee vanuit het grote plaatje: het multistakeholderperspectief.


Oog hebben voor de mens achter de verandering is essentieel

Een fusie, overname of reorganisatie grijpt in op het leven van veel mensen. Het enige wat directie en management kunnen doen, is helder maken dat de ingreep bedoeld is om de continuïteit van de organisatie te borgen en tegelijkertijd het lange termijnperspectief van de organisatie neerzetten. Maar nog veel belangrijker dan de ratio (‘een kloppend verhaal’) is het emotionele aspect: voldoende aandacht geven aan de mensen die direct betrokken zijn bij de verandering. 


De uitdaging is om een situatie te creëren waarin de mensen die afscheid nemen, de noodzaak zien van dit besluit en het vertrouwen hebben dat er zorgvuldig met hen wordt omgegaan terwijl de mensen die blijven de motivatie voelen om te bouwen aan de toekomst? En hoe zorgen we ervoor dat het langetermijnperspectief van de organisatie gezien en begrepen wordt?

 

Regie pakken is hierbij het sleutelwoord. (H)erken de verschillende belangen van je stakeholders en speel hier proactief op in. In een ideale situatie zijn medewerkers en relevante stakeholders zo zorgvuldig, tijdig en helder mogelijk via het juiste medium geïnformeerd over de noodzaak, de maatregelen en de wijze waarop zij worden betrokken in het reorganisatieproces. Het uitgangspunt is de menselijke maat.


Heldere communicatie rondom een transactie of verandering vergroot de acceptatie intern en minimaliseert onrust naar buiten. Daardoor is er tijd en rust om met de overige stakeholders te communiceren. OR, klanten, leveranciers, vakbonden, gemeenten en de politiek kunnen ervaren dat er daadkrachtig en menselijk wordt bestuurd en dat er een helder langetermijnperspectief voor de toekomst klaar staat. 

 

Van pragmatische ondersteuning tot volledige regie 

Grote verandering op komst? We denken graag mee met een passende communicatie- en stakeholderaanpak. We brengen de risico’s in kaart en helpen met het formuleren van een gedegen communicatiestrategie. Onze ervaring verhoogt de kans op een succesvolle verandering.


We stellen een passend draaiboek op voor alle communicatie en indien gewenst regisseren we het hele proces van interne en externe communicatie. Bijvoorbeeld omdat u in het proces niet kun leunen op uw vertrouwde team.
Meer weten? Neem contact op met een van onze partners Marieke Quant of Sarah Valkering.

 

Vijf voorbeelden van begeleiding door de Reputatiegroep bij fusies, overnames (M&A) en reorganisaties:

  1. Begeleiding van een gerenommeerd internationaal voedings- en chemieconcern bij de fusie met een buitenlandse partner. Advies over communicatiestrategie. Opstellen narratief. Voorbereiding communicatiemiddelen. Mediatraining boegbeelden. Begeleiding bij mediarelaties en monitoring.  Advies over vervolg.
  2. Adviseren van executive board en aandeelhouders van een regionale supermarktketen bij de verkoop van het familiebedrijf aan meerdere landelijke spelers. Advies over communicatiestrategie. Regisseur over alle interne en externe communicatie: van planning tot productie communicatiemiddelen. Mediatraining. Begeleiding bij voorbereiding livestream, voorbereiding interne en externe communicatie, persopvolging en monitoring.
  3. Adviseren en begeleiding van het directieteam en de communicatiemanager bij omvangrijke reorganisatie van een mediaproductiebedrijf. Van communicatiestrategie tot voorbereiding interne en externe middelen. Regisseur en eindredacteur van alle interne en externe communicatie en advies over intern en extern stakeholdermanagement tijdens en na aankondiging reorganisatie.
  4. Adviseren en begeleiding van de directie en de HRmanager bij een internationale reorganisatie van een bedrijf in E-mobility. Advies over communicatiestrategie. Voorbereiding internationale communicatiemiddelen en draaiboek. Mediatraining boegbeelden.
  5. Begeleiding en advies van de directie bij een bestuurlijke fusie tussen twee kinderopvangorganisaties. Ontwikkelen communicatiestrategie, training boegbeelden, voorbereiding interne en externe communicatiemiddelen en begeleiding bij publicatie.