GEZOCHT: SDG GAMECHANGERS

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn nu vijf jaar oud. De decade of action is aangebroken: genoeg gepraat, het is tijd voor actie. Komende jaren gaat er veel veranderen. Waar sommigen organisaties al flink aan de weg timmeren, is het voor anderen een wake-up call. Aan welke SDG dragen zij bij? Wat gaan zij concreet doen?

We zoeken de best practices uit Nederland. Inspirerende verhalen van organisaties en mensen die vooroplopen, anders denken of op unieke wijze invulling geven aan de SDG’s. De komende maanden gaan we met hen in gesprek. Niet alleen omdat we er zelf van leren, maar juist om deze voorbeelden te delen en zo ook anderen te inspireren. We willen mensen, ideeën en organisaties samenbrengen om positieve impact te maken. Samen creëren we een sneeuwbaleffect.

Ben of ken jij de organisatie of persoon die we echt móeten spreken? Het beste voorbeeld van invulling geven aan een van de 17 SDG’s? Wij horen het graag! Stuur een mail naar impact@reputatiegroep.nl of neem contact op met Annemarie RullensSarah Valkering of Ede Steen.

Mirte Beumer is groepsmanager bij de Reputatiegroep. Ze is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en het bewaken en optimaliseren van interne processen. Daarnaast is ze de organisatorische kracht achter vele activiteiten intern en extern.