GREENPAPER: HET NIEUWE CONCURREREN

‘Het nieuwe concurreren’ verschijnt op donderdag 18 februari en is aan te vragen via onze site. De publicatie is zowel digitaal als hard-copy beschikbaar.

Op vele fronten wordt nagedacht over de relatie tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke spelers. Met welke agenda dragen wij bij aan impact voor iedereen? Het zijn actuele vragen. Op zoek naar antwoorden schreven Bart van Leeuwen (Nederlandse Vereniging van Banken) en onze collega’s Ede Steen en Paul Stamsnijder ‘Het nieuwe concurreren’, mede ter gelegenheid van 12,5 jaar Reputatiegroep. 

‘Het nieuwe concurreren’ is bedoeld voor alle branche-, beroeps- en belangen organisaties die in dialoog willen bouwen aan vertrouwen. 

Het idee: samenwerking komt alleen tot stand als het eigenbelang wordt overstegen. Juist nu de behoefte aan verbinding groter is dan ooit. 

Lees hieronder alvast onze greenpaper om meer te weten te komen.

Werkt voor diverse opdrachtgevers op het gebied van stakeholdermanagement- en onderzoek en positioneringsvraagstukken.