Het argument in de samenleving

De top van organisaties is zich steeds meer bewust van het belang van het communicatievak. Overal klinkt de roep om professionalisering: hoe gaan wij efficiënter, effectiever en eenvoudiger om met communicatie? Ter gelegenheid van het tweede lustrum heeft de Reputatiegroep het manifest ‘Het argument in de samenleving’ uitgegeven.

Het is een ode aan het optimisme. Meer dan ooit wordt communicatie gezien als succesfactor voor het leiderschap binnen organisaties. In dit manifest staan we hierbij stil. We hebben veel bewondering voor de wijze waarop communicatieprofessionals hun rol vervullen. De praktijk van alledag leert dat van communicatieprofessionals bijzonder veel wordt gevergd op het vlak van visie, daadkracht en competenties. Er zijn in deze tijd weinig vakgebieden zo uitdagend als het communicatievak.

Het argument in de samenleving is tot stand gekomen met dank aan de inspiratie van tientallen mensen. Het is een reflectie, waarmee wij de discussie met alle geïnteresseerden willen aangaan. Dit sluit aan bij onze missie om bedrijven en organisaties nog beter te leren samenwerken. In dat kader helpen wij ook graag het communicatievak vooruit.

Het manifest bestellen kan door een mailtje te sturen naar info@reputatiegroep.nl. Reacties zijn van harte welkom via argument@reputatiegroep.nl.