Het fundament van je verhaal: het themahuis

Hoe kunnen organisaties meer positie claimen op hun strategische thema’s? Communiceren vanuit een themahuis stelt organisaties in staat om vanuit een gemeenschappelijk perspectief te communiceren richting verschillende stakeholdergroepen. Het themahuis bestaat uit een overkoepelende boodschap (het ‘dak’ van het huis), met alle benodigde bouwstenen om de positionering tot leven te brengen. Het is de basis voor stakeholderprogramma’s, agendasetting en profilering, en daarmee een onmisbaar instrument om je reputatie zowel te bouwen als te beschermen.

Krijgt energie van uitdagende reputatievraagstukken die zich bevinden op het snijvlak van corporate belangen, publieke acceptatie en politieke gevoeligheid.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email