Het nieuwe tijdperk van positioneren

In de kern gaat positioneren over het claimen van jouw unieke plek. Ooit was dit voornamelijk een strijd om een permanente plek in het brein van de consument te veroveren. Of om het zorgvuldig vormgeven van je merkidentiteit. Maar de spelregels zijn veranderd. In een wereld die steeds complexer en onderling verbonden wordt, is het duidelijk dat organisaties niet in isolatie opereren, maar als vitale onderdelen van het grotere maatschappelijke weefsel.

In dat licht heeft de focus op positionering zich in de afgelopen decennia duidelijk verschoven. Het gaat niet langer alleen om zichtbaarheid ten behoeve van je producten en diensten; het gaat om betekenisvolle verbindingen aangaan en je relevantie binnen de maatschappij aantonen. Organisaties worden gezien als dynamische spelers die in harmonie met hun omgeving moeten functioneren, reagerend op de eisen en verwachtingen van stakeholders.

De uitdaging stopt hier echter niet. De hedendaagse samenleving verlangt van organisaties dat ze verder gaan, dat ze opereren vanuit een nieuw narratief. Het is tijd voor organisaties om te tonen dat ze niet alleen economische entiteiten zijn, maar ook maatschappelijke vernieuwers op belangrijke thema’s die onze toekomstige samenleving aangaan. 

Onze visualisatie onderstreept deze evolutie van positionering, waarbij de nadruk verschuift naar hoe organisaties zichzelf als maatschappelijk richtinggevend durven te profileren. Hoe brengen ze vernieuwende perspectieven op economische en maatschappelijke vraagstukken? Hoe demonstreren ze hun engagement en actie?

Hoewel product- en identiteitspositionering nog steeds belangrijk zijn, is het nu cruciaal om je stem te laten horen over de transities die er echt toe doen, zowel voor je eigen organisatie als voor de samenleving als geheel. Dit vraagt om een krachtig verhaal dat als fundament dient voor je positionering. Een verhaal dat niet alleen aangeeft wie je als organisatie bent en wat je uniek maakt, maar ook hoe je de toekomst vormgeeft met vernieuwend perspectief en acties. Reflecteer op je maatschappelijke rol en positie en toon hoe jouw organisatie een rol speelt in het vormgeven van een betere toekomst.


Mignon van Halderen is partner bij de Reputatiegroep. Zij helpt organisatie bij het ontwikkelen van hun strategie en positionering, waarbij ze met opdrachtgevers altijd op zoek gaat naar hun vernieuwende perspectief als inspirerend vertrekpunt.