IMPACT

Voor impact in de samenleving

We leven in een tijdperk van verandering. Alleen bezig zijn met winst is iets uit het verleden. Organisaties hebben een grotere verantwoordelijkheid. Van sociaal verantwoord ondernemen tot het zich mengen in het maatschappelijk debat, organisaties willen iets terug doen en hun positieve impact in de samenleving vergroten. De transitie naar een duurzamere economie en talloze technologische ontwikkelingen vormen grote nieuwe uitdagingen voor organisaties.

Veel organisaties zijn dan ook bezig met de vraag: hoe moet onze organisatie er overmorgen uitzien, hoe bieden wij de ontwikkelingen het hoofd en hoe maken wij impact? Hoe maken wij de slag van welvaart naar welzijn? En hoe pakken we onze maatschappelijke rol?

Dit vraagt om een inspirerende visie op de huidige en toekomstige rol van organisaties, en de professionele inzet van de dialoog. De Reputatiegroep helpt organisaties hun impact in de samenleving te vergroten. 

Ons vak gaat over het leggen en onderhouden van relaties. Organisaties die hun belanghebbenden actief betrekken, maken meer maatschappelijke impact. Het is onze overtuiging dat de dialoog de sleutel is om de wereld toekomstbestendiger te maken. Vanuit deze overtuiging zetten wij in op een open samenleving , duurzaam ondernemen en gezond leven . Dit zijn thema’s waar we ons mee bezig houden en waar we ons samen met opdrachtgevers voor inspannen.

Wij zijn optimistisch, geloven in vooruitgang en zijn een kritische vriend van onze eigen stakeholders. Hiermee komt de boodschap van onze opdrachtgevers niet alleen tussen de oren, maar ook in het hart. Want dat is impact.

“Organisaties die hun belanghebbenden actief betrekken, maken meer maatschappelijke impact”

Alleen samen kom je verder

De Reputatiegroep werkt aan de hand van het Impactmodel ® aan vernieuwing, verbinding en impact in de samenleving. Sinds onze oprichting hebben wij banken geïnspireerd om duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan, medisch specialisten geholpen om in te zetten op de maatschappelijke dialoog, zakelijk dienstverleners aangezet tot gedragsverandering en hebben we sectoren uitgedaagd om werk te maken van hun impact in de samenleving.

Open samenleving

De ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar razendsnel op. We leven in een tijdperk waarin organisaties zichzelf steeds opnieuw moeten uitvinden om relevant te blijven voor hun stakeholders. Hoe kunnen we onze maatschappij zo inrichten dat de wereld leefbaar blijft voor onszelf en al het andere leven om ons heen? Dat kan alleen maar als zij zich openstellen voor de buitenwereld. Openheid maakt vinden mogelijk, maakt verbindingen mogelijk en maakt samenwerking mogelijk. De winnaars van morgen zijn geen bolwerk, maar een netwerk: you are the company you keep. Wij hebben als doel een betere, rechtvaardige en eerlijke wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. De dialoog is cruciaal voor samenwerking. De toekomst is open.

Publieke sector, onderwijs & wetenschap, mobiliteit, rechtspraak & technologie

Duurzaam ondernemen

Verduurzaming is dé maatschappelijke uitdaging van deze tijd. Voor zowel overheid, bedrijfsleven als non-profitorganisaties. Door klimaatverandering en een kritische visie op grondstofgebruik staat het onderwerp bij bedrijven en overheden hoog op de agenda. Een belangrijk deel van de oplossing is duurzaam ondernemen. Bedrijven, overheden en consumenten zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak om overlast tegen te gaan en het verbruik van natuurlijke rijkdommen en energie terug te dringen. Onze ambitie is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Wij geloven in een circulaire economie, die in essentie draait om relaties, samenwerken en wederzijds belang.

Energie & water, financiële dienstverlening, bouw, vastgoed & woningcorporaties

Gezond leven

In een vitale samenleving is het voor iedereen aantrekkelijk om gezond te leven. Daarnaast moeten we bij ziekte kunnen rekenen op de best mogelijke zorg. We zien dat onze maatschappij steeds meer vraagt om regie over de eigen gezondheid en om aandacht voor een gezonde leefstijl. Als gevolg van de toename van leefstijlgerelateerde ziekten en chronische aandoeningen zullen we op een andere manier naar gezondheid en zorg moeten kijken en preventie en behandeling moeten combineren. Het vinden van draagvlak voor partijen met innovatieve zorgoplossingen is vaak een issue. Door kennis van het werkveld te koppelen aan onze expertise maken we het verschil voor onze klanten uit zowel de publieke als private sector.

Zorg, farma, sport, voeding & lifestyle