Reputatieregiemodel

Reputatieregiemodel

De Reputatiegroep werkt met het reputatieregiemodel®. Dit model laat zien hoe een organisatie impact kan maken bij haar stakeholders. Het is een kompas om te bouwen aan vertrouwen en voorkeur en kan worden ingezet op het beter richten (positioneren), inrichten (professionaliseren) en verrichten (profileren) van organisaties.

 

Richten: wie zijn we precies?

Bij het richten van organisaties gaat het om vragen als: hoe zien wij de toekomst? Wat zijn onze idealen? Wat is ons bestaansrecht? De antwoorden op deze vragen vertalen we naar een purpose, missie en visie . Het gaat kortom om de positionering van organisaties in een veranderende samenleving. Door de dialoog met de omgeving aan te gaan en stakeholders te betrekken , halen we de buitenwereld naar binnen en kunnen we antwoord geven op de vraag; ‘waartoe dienen wij?’.

Inrichten: hoe oefenen we invloed uit?

Het inrichten van de organisatie heeft als doel om de slagkracht te vergroten. We helpen organisaties om efficiënter, effectiever en eenvoudiger te communiceren en de organisatie als geheel communicatiever te maken. In een communicatieve organisatie werken verschillende disciplines optimaal samen,zijn medewerkers voorbereid op onvoorziene omstandigheden en in staat bij te dragen aan de invloed van de organisatie.

Verrichten: waarmee maken we het verschil?

Het verrichten omvat het vormgeven van relaties en de samenwerking met alle stakeholders . Het is de slag van strategie naar operatie. Door aansluiting te vinden bij de collectieve agenda, een heldere profilering en stelselmatige zichtbaarheid zijn organisaties in staat te agenderen en te inspireren.