Investeren in een gezonde leefomgeving

Door de coronacrisis is onze leefomgeving steeds belangrijker geworden. We gaan er meer eisen aan stellen en dat is blijvend, voorspelt directeur duurzaamheid van Arcadis, Yoeri Schenau. ‘Mensen gaan structureel meer thuiswerken, ook na de coronacrisis. We voorzien dat de werkplek veel meer een ontmoetingsplek gaat worden’. Het besef dat er collectief geïnvesteerd moet worden in een gezonde leefomgeving groeit. Voor Arcadis is dat maatschappelijk bewustzijn een vliegwiel om meer te kunnen bijdragen aan SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen), iets waar Arcadis al langere tijd aan werkt. 

Welke bijdrage levert Arcadis aan de SDG’s?

‘Arcadis is een wereldwijd opererende advies- en ingenieursorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. In totaal heeft Arcadis acht SDG’s geïdentificeerd waar het bedrijf een positieve impact maakt. Hiervan gelden er vijf wereldwijd en aanvullend zijn er ook drie relevant voor de Nederlandse.

We gebruiken de SDG’s als kapstok voor onze strategieontwikkeling, onze verantwoording en integrated reporting, maar nog niet in de communicatie richting onze klanten. We kiezen ervoor om de taal te gebruiken die aansluit bij onze klanten en collega’s. We gebruiken dus eerder begrippen als ‘energietransitie’ of ‘gezonde steden’. De SDG’s zijn brede begrippen die je in de goede context moet gebruiken.’  

Hoe werkt Arcadis aan duurzaamheid?

‘Eind 2020 heeft Arcadis een nieuwe strategie gelanceerd: ‘Maximizing impact’. Duurzaamheid heeft een prominente rol in die nieuwe strategie. We integreren duurzaamheid in alles wat we doen. De grootste positieve impact maken we met onze projecten voor klanten. We adviseren ze bijvoorbeeld over hoe ze projecten duurzamer kunnen aanpakken. Maar we maken echte impact wanneer we duurzaamheid als uitgangspunt nemen in elk project.

Daarnaast willen we maatschappelijk bijdragen, bij voorkeur in partnerships, zoals bij het cookstove programma in India. En met de KNHM foundation waaruit Arcadis is ontstaan en die burgerinitiatieven ondersteunt om de leefomgeving te verbeteren.

Tot slot kijken we ook naar onze eigen organisatie: we willen onze eigen COvoetafdruk verlagen, door duurzame keuzes te maken voor onze eigen mobiliteit en huisvesting. De afgelopen 10 jaar hebben we al 50% van onze CO2 gereduceerd. Arcadis Nederland heeft de ambitie in 2030 geen CO2 meer uit te stoten.’  

Kun je meer vertellen over de KNHM foundation?

‘Dit is een ideële organisatie waar Arcadis uit voortkomt. Duurzaam en sociaal ondernemen ligt dus diep in onze roots. In 1888 is KNHM opgericht voor het ontginnen van de woeste gronden in Noord, Oost en Zuid Nederland. In de loop van de tijd werden de activiteiten van de KNHM breder en commerciëler en in 1997 is het bedrijf afgesplitst in een commerciële (Arcadis) en ideële tak (KNHM foundation), waar Arcadis nog veel mee samenwerkt. De KNHM foundation steunt burgers om hun leefomgeving socialer en mooier te maken: van het aanleggen van een buurtmoestuin tot het opzetten van een wijkcentrum.’

’Duurzaam en sociaal ondernemen zit diep in onze roots’

Wat houdt het cookstove-programma in?

Arcadis investeert in cookstove-projecten in India. Hiermee kunnen zo’n 3.500 gezinnen op het Indiase platteland duurzamer en gezonder koken. Dit heeft een positieve impact op de leefkwaliteit van deze gezinnen. Cookstoves vervangen houtgestookte open vuren en koken schoner, veiliger en sneller. Dit project zorgt bovendien voor langdurige werkgelegenheid, want de cookstoves worden lokaal geproduceerd en onderhouden. Arcadis Nederland is sinds 2015 klimaatneutraal. De voetafdruk die we nu nog niet naar nul kunnen brengen compenseren we door te investeren in deze cookstoves.’

Hoe stimuleer je verduurzaming bij je klanten?

‘Hier ligt onze grootste uitdaging. Het is aan ons om onze klanten ervan te overtuigen te kiezen voor milieu- en klimaatvriendelijke opties en welke waarde hen dat oplevert. In zowel de publieke als de private sector zie je de vraag naar duurzame oplossingen groeien. Vaak hebben opdrachtgevers nog een zetje nodig. Om hen te helpen, zijn we bezig om de effecten van duurzame opties meetbaar te maken. We willen laten zien wat het de klant (financieel) oplevert. 

Nu zien we nog dat klanten niet verder willen gaan dan de wettelijke kaders, omdat het de duurzame optie als investering toch duurder is. En in aanbestedingen wordt vaak primair geselecteerd op kosten. Als de opdracht eenmaal gegund is, kun je daarna nauwelijks nog sturen op duurzaamheid. We willen opdrachtgevers dus aan de voorkant laten zien wat het project hen oplevert als ze het duurzaam op de markt zetten.’

Hoe maken jullie de waarde van duurzaamheid meetbaar?

‘Het meetbaar maken van duurzaamheid in onze projecten is geen makkelijke opgave. We starten bij CO2-uitstoot, daarvan is de impact relatief makkelijk uit te drukken en om te zetten naar een financiële waarde, maar als het bijvoorbeeld gaat om biodiversiteit dan wordt het al een stuk lastiger. Daarnaast gaan we onszelf bij Arcadis systematisch monitoren: welke maatschappelijke impact hebben we gerealiseerd met onze projecten? Hoe scoren we volgens onze eigen meetlat? We hebben hier nog veel stappen te zetten, maar deze stip op de horizon hebben we in ieder geval gezet.’ 

Wat is jullie uitdaging voor de Decade of Action?

‘Waar in deze Decade of Action een opdracht ligt voor Arcadis, is het bewust bekwaam omgaan met vragen van klanten. Uiteraard willen we een positieve impact maken met elke opdracht. We kunnen ook selectiever zijn en moeten bewust afwegingen blijven maken: willen we deze opdracht aannemen of zeggen we nee omdat het niet in lijn is met onze eigen overtuigingen? Of kunnen we juist door een klant wel te helpen een verschil maken? Hoe kunnen we een project maximaal laten bijdragen aan maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en gezondheid? Hier kunnen we echt van meerwaarde zijn en ligt een rol voor ons.’ 

Heb je tips voor andere organisaties die aan de slag willen met de SDG’s?

‘Duurzaamheid integreren in je organisatie is echt een groeipad. In het begin was het vooral: laat 1000 bloemen bloeien. Daarna volgt het systematisch en geïntegreerd werken. Het vraagt een lange adem om duurzaamheid echt onderdeel te laten worden van bedrijfsvoering. Wat vooral belangrijk is, is dat je leiderschap neemt: dit vinden we echt belangrijk, dit is onze missie. Die besluitvaardigheid, maar ook constante aanmoediging van de top valt niet te onderschatten.’ 

‘Door de coronacrisis stellen we meer eisen aan onze leefomgeving en dat is blijvend’

Specialist op het gebied van stakeholdermanagement, crisiscommunicatie, positioneringsvraagstukken en PR- en mediabenadering.