ISSUE- EN CRISISMANAGEMENT 

Voor de juiste focus in tijden van crisis

Van reputatiebescherming tot reputatieherstel

De Reputatiegroep ondersteunt organisaties en bestuurders bij een crisis of issue: van reputatiebescherming tot reputatieherstel. Of het nu gaat om het managen van een issue of het voorkomen van een crisis, tot 24/7 support bij een actuele crisissituatie tot aan de evaluatie en nazorg. De uitdaging is om het crisisbewustzijn te vergroten, want juist dat kan de kans op reputatieschade verkleinen.

Veel bedrijven monitoren issues en hebben een crisisprotocol klaarliggen om voorbereid te zijn op crises. Zo kunnen zij de negatieve impact van een crisis beperken, voordat er reputatieschade ontstaat. Voorkomen is echter beter dan genezen. Maar vroegtijdig signaleren en beslechten van issues, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het ontbreekt vaak aan goed inzicht in en een helder beleid voor het managen van de interne en externe risico’s. Het beheersen van deze risico’s is noodzakelijk om te voorkomen dat een gebeurtenis daadwerkelijk een issue wordt, of erger uitmondt in een crisis. Als de risico’s goed in beeld zijn, kunnen issues in kansen worden omgezet.

 

 

Voorbeelden van issue- en crisismanagement:

  • Opstellen van een media- en crisisprotocol
  • Organiseren van een crisissimulatie
  • Risicoanalyse en crisisscan
  • Krachtenveldanalyse en stakeholderaanpak
  • Formuleren van responsstrategie
  • Voorbereiding op eventuele negatieve publiciteit
  • Advisering rondom een risicovol verandertraject
  • Agenderen van maatschappelijke thema’s

 

Neem contact op

Meer weten over issue en crisismanagement? Neem gerust vrijblijvend contact op met Rik RensenSarah Valkering of Marieke Quant

“De uitdaging is om het crisisbewustzijn te vergroten, want juist dat kan de kans op reputatieschade verkleinen”