Maatschappelijk richtinggevend positioneren: waar begin je?

Vooruitstrevende organisaties begrijpen het belang van maatschappelijke betrokkenheid. Ze koppelen hun woorden aan concrete acties en zijn voortrekkers in het vormgeven van een vernieuwende toekomstvisie. Dit is het type leiderschap dat nu van bedrijven wordt verwacht.

Wil je weten hoe jouw organisatie zich kan onderscheiden met zo’n maatschappelijk gedreven aanpak? De Reputatiegroep heeft een specifiek raamwerk ontwikkeld om leiders en communicatiespecialisten hierin te begeleiden. Wij helpen jouw organisatie om een maatschappelijk relevante positionering te ontwikkelen en zichtbaar te maken.

De basis van het raamwerk zijn vier R-en. Als een kompas met vier richtingen, hangen de 4 R-en met elkaar samen:

Rol: Organisaties staan steeds meer voor de uitdaging om hun bestaande ‘jasje’ af te werpen en zich op maatschappelijk vlak opnieuw uit te vinden. Het gaat hierbij om fundamentele vragen: wie zijn we en waarvoor staan we in de veranderende samenleving?

Richting: In een tijdperk waarin stakeholders sterk verlangen naar verandering, is het cruciaal om een duidelijk toekomstbeeld te schetsen. Van organisaties wordt verwacht dat ze perspectief bieden en daarmee maatschappelijk richting geven. Wat is jullie vernieuwende perspectief?

Ruimte: Maatschappelijke positionering betekent ook het creëren van speelruimte voor nieuwe mogelijkheden op het snijvlak van jullie markt en de maatschappij. Dit vraagt om moed en het vermogen om conventies te doorbreken. Hoe gaat jouw organisatie haar maatschappelijke rol maximaliseren en nieuwe ruimtes betreden?

Relatie: De winnaars van morgen bouwen geen bolwerken, maar netwerken. Hoe positioneert jouw organisatie zich binnen het dynamische veld van stakeholders, en welke unieke en impactvolle rol vervul je daarin?

Toepassing van de vier R’en: 

Bij de Reputatiegroep brengen we de kracht van de vier R’en tot leven in dynamische werksessies met onze opdrachtgevers, soms verrijkt met andere relevante ‘R’en’ zoals ‘realiseren’ en ‘randvoorwaarden’. Deze gesprekken genereren nieuwe inzichten en ideeën en bieden de bouwstenen voor een nieuwe positionering.

Samen nadenken over je rol, richting, ruimte en relatie tilt je positionering naar een nieuw niveau van strategisch-maatschappelijke relevantie. Zo wordt positionering niet het sluitstuk van de strategie, maar juist het logische startpunt en de springplank naar een nieuwe strategische koers die proactief vorm geeft aan maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat om het anticiperen op de golf, niet om door de golf overspoeld te worden.

Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van positionering? Neem contact op met Mignon van Halderen.


Mignon van Halderen is partner bij de Reputatiegroep. Zij helpt organisatie bij het ontwikkelen van hun strategie en positionering, waarbij ze met opdrachtgevers altijd op zoek gaat naar hun vernieuwende perspectief als inspirerend vertrekpunt.