Materialiteitsanalyse: sturen op impact

Organisaties willen hun impact vergroten en verleggen steeds vaker hun focus op de bijdrage die zij kunnen leveren aan de maatschappij. Maar waar zou de focus van jouw organisatie moeten liggen om de gewenste impact te bereiken? Wat vinden jouw stakeholders belangrijk? En waar komen de behoeften van belanghebbenden en de kansen voor jouw organisatie samen?

Specialist in stakeholderonderzoek en positioneringsvraagstukken. Zij helpt opdrachtgevers op basis van inzichten te bouwen aan vertrouwen en draagvlak.