Ministerie van Financiën

De toeslagenaffaire, COVID-19 en andere crises hebben het vertrouwen van de samenleving in de overheid drastisch doen dalen. Het draagvlak onder stakeholders, en met name burgers, is niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Het ministerie van Financiën is zich hiervan bewust en grijpt het moment aan om op hun huidige stakeholdermanagement te reflecteren en daar waar nodig hernieuwde invulling aan te geven. Hiermee wil Financiën er nog beter in slagen om beleid en wetgeving te maken die goed uitvoerbaar en begrijpelijk is en antwoord geeft op maatschappelijke vragen. 

Onze aanpak

Voor beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs binnen het Ministerie en diens uitvoeringsorganisaties hebben we een vijfdelige reeks ‘bewust en bekwaam stakeholdermanagement’ op maat ontwikkeld. Het doel van de sessies was om deelnemers te inspireren, verbinden en bovenal te versterken in hun stakeholdermanagement. We combineerden kennis en inzichten op het vlak van stakeholdermanagement met voorbeelden uit de praktijk. Door middel van intervisiemethoden bespraken we de persoonlijke casuïstiek van deelnemers. 

Impact

Deelnemers van de masterclasses ontwikkelden een breder denkkader en toepasbare modellen en inzichten over stakeholdermanagement. 

Mignon van Halderen is partner bij de Reputatiegroep. Zij helpt organisatie bij het ontwikkelen van hun strategie en positionering, waarbij ze met opdrachtgevers altijd op zoek gaat naar hun vernieuwende perspectief als inspirerend vertrekpunt.