Nieuws

Zomerbericht 2020

De eerste zes maanden van 2020 waren met niets te vergelijken. Het zijn voor iedereen turbulente tijden. De Reputatiegroep is er klaar voor om u te allen tijde in dialoog te brengen met uw stakeholders, uw netwerk te versterken en uw positionering te bekrachtigen.

Lees meer »

VAN STANDPUNT NAAR STARTPUNT

Zonder bedrijfsleven geen samenleving. Het lijkt maar moeilijk door te dringen in Nederland. Het sentiment over het bedrijfsleven is zeer negatief, wat inmiddels leidt tot het mogelijke vertrek van de hoofdkantoren van Shell en Unilever naar Londen. Het is de uitverkoop van de BV Nederland.

Lees meer »

Communicatie in tijden van corona

De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep. De roep om goede communicatie klinkt overal. Wat COVID-19 gaat brengen kan niemand voorzien. Hoe pakt u als team, afdeling of organisatie uw communicatie aan? Het is cruciaal om juist in deze tijd steun te bieden aan uw stakeholders – want dat is de reden waarom zij u zullen blijven steunen.

Lees meer »

Statement inzake het coronavirus

Iedereen voelt inmiddels de impact van het coronavirus. Niemand weet wat ons nog te wachten staat en hoe lang het gaat duren.

Om de getroffenen te steunen is het zaak om ruimte te bieden aan de professionals, te luisteren naar de autoriteiten en steun te bieden aan allen die dat nodig hebben. Vanzelfsprekend werken wij ook op basis van de gepaste richtlijnen, maar we zijn wel bereikbaar.

Lees meer »

Checklist coronavirus: denk het ondenkbare

De impact van het coronavirus is ongekend. Veel organisaties treffen maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19 in Nederland en het helpen van de slachtoffers. Om u hierbij te helpen, hebben we bijgaande checklist gemaakt, met als motto “Denk het ondenkbare”. Het is een handreiking waarmee u zelf de strategie kunt bepalen. Deze onzekere omstandigheden vragen onconventionele oplossingen.

Lees meer »

Podcast: Over het nut van excuses maken

In gesprek met Paul van Liempt In de lounge van hotel L’Europe in Amsterdam is dit de podcast van deze maand over de geloofwaardigheid van het uitspreken van het mea culpa, oftewel ‘ik beken schuld’. Rik Rensen praat – met het geroezemoes van de gasten op de achtergrond – met journalist, presentator en dagvoorzitter Paul […]

Lees meer »

Reactie Jeroen Bosch Ziekenhuis op uitspraak tuchtcollege vraagt om meer empathie en kwetsbaarheid

Afgelopen week was de uitspraak van het medisch tuchtcollege over de trieste zaak van baby Luna. De baby overleed tien dagen na de bevalling in het Jeroen Boschziekenhuis, in maart 2014. Het medisch tuchtcollege oordeelde dat de betrokken kinderarts “ernstig verwijtbaar heeft gehandeld”. Drie betrokken gynaecologen kregen een waarschuwing. Kortom, een niet mis te verstane uitspraak.

Lees meer »

Houvast voor bedrijven die zoeken naar een hoger doel

Het bedrijfsleven is op zoek naar zingeving. Op veel plekken wordt gesproken over de maatschappelijke bedoeling of ‘purpose’. Hoe voorkom je dat purpose niet meer is dan een goedkope marketingtool? En hoe ontwikkel je een moreel kompas? Purpose – het verhaal van de moraal, het nieuwste boek van Paul Stamsnijder, biedt houvast in drie stappen: purpose geef je vorm met hart, hoofd en handen.

Lees meer »

Purpose: Hype of noodzaak?

In gesprek met Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep over zijn nieuwste boek: Purpose – het verhaal van de moraal. Wat is ‘purpose’ precies? Hype of noodzaak? “Er wordt heel vaak over het begrip ‘purpose’ gesproken terwijl voor veel mensen volstrekt onduidelijk is wat het precies inhoudt.”
Luister hier naar het interview.

Lees meer »

Wat voor fonds wil je zijn?

Reputatiemanagement kan het vertrouwen in de pensioensector terugbrengen. Maar wat is de beste manier om aan je reputatie te bouwen? In elk geval meer dan een publiciteitscampagne, stellen experts Ralph van Disseldorp en Marijke Baumann. Het begint met die ene vraag: wat voor pensioenfonds wil je zijn?

Lees meer »

Reputatiegroep versterkt zich met Ralph van Disseldorp

Ralph van Disseldorp start per 1 april aanstaande als partner van de Reputatiegroep. Hij is momenteel nog werkzaam als directeur marketing & communicatie van UMC Utrecht. Van Disseldorp zal zich vooral gaan richten op positioneringsvraagstukken, crisiscommunicatie en issuemanagement, reorganisatie van communicatieafdelingen en communicatie bij verandering.

Lees meer »

Sorrylijst 2018: “Excuses voor ophef werken averechts”

Minister Blok van Buitenlandse Zaken, de raad van commissarissen van ING en treitervlogger Ismail Ilgun trokken in 2018 het boetekleed aan voor de ophef die zij met hun uitspraken hadden veroorzaakt. Opvallend is dat zij geen spijt betuigen voor het achterliggende gedrag, maar voor de gevolgen daarvan. Spijt betuigen voor de ophef blijkt alleen maar meer ophef te veroorzaken, zo blijkt uit de Sorrylijst 2018. De Sorrylijst werd dit jaar voor de tiende keer uitgevoerd door de Reputatiegroep.

Lees meer »

Goede reputatie is strategische asset

Opnieuw legt alle aandacht voor ING en meer algemeen de banken een dieperliggend probleem van de financiële sector bloot. Banken hebben nog steeds geen wezenlijk antwoord op het gebrek aan vertrouwen. Van de publieke opinie, van de politiek en van hun klanten.

Lees meer »