OMSCHRIJF JE MISSIE

Professionele adviseurs gaan professioneel om met hun eigen ontwikkeling. Een passend instrument daarvoor is het POP: het persoonlijk ontwikkelplan. Het is het kompas voor een succesvolle loopbaan.

Het is toch wonderlijk dat veel mensen wel doelen stellen op bijvoorbeeld financieel gebied maar niet met betrekking tot meer persoonlijke kwesties, zoals bijvoorbeeld hun relatie, wonen of vriendschappen, of de eigen professionele ontwikkeling. Een persoonlijk ontwikkelingsplan helpt hierbij. Het is een plan waarin je schrijft wat je wilt bereiken in de vorm van ontwikkeldoelen. Veel startend adviseurs wordt aangeraden om een POP te maken. De werkgever wil niet alleen weten wat de sterke punten zijn van het jonge talent en wat hij of zij kan toevoegen voor de opdrachtgever en aan het bureau, maar ook aanzetten tot zelfbewustzijn. Het POP is een schriftelijke afspraak tussen de adviseur en de werkgever. In de regel zijn de belangrijkste leerdoelen erin vastgelegd, maar ook welke competenties meer aandacht nodig hebben. Het ontwikkelplan is de basis voor wederkerigheid: het helpt de starter om het maximale uit zichzelf te halen, en de werkgever weet hoe daar ondersteuning voor kan worden geboden. 

POP als kompas

In een goed POP zijn niet alleen ontwikkeldoelen benoemd voor de korte, maar ook voor de lange termijn. Zo kun je doelgericht aan de slag en pak je regie op je loopbaan. Iedereen heeft zijn zwakke punten en zijn sterke punten en als je wilt groeien is een POP maken enorm waardevol. Waar je jezelf ook op richt, een dergelijk plan helpt je een analyse te maken en structureel met je doelen aan de slag te gaan waardoor je sneller resultaat behaalt. En vanzelfsprekend houd je met je POP een stok achter de deur – het is het kompas voor je loopbaan. Een POP is een persoonlijk document dat continu aan verandering onderhevig is. Pas het plan dus aan, zodra dit nodig is. Gooi het niet ergens achterin een (digitale) la, maar kijk er regelmatig naar en werk er bewust aan.

SMART-doelen

Met het persoonlijk ontwikkelingsplan heb je een goed hulpmiddel in handen om je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. Wat jij er precies inzet, mag je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Maar het format is veelal hetzelfde. In een persoonlijk ontwikkelingsplan zet je onder andere waar je goed in bent, op welk gebied je jezelf nog wilt ontwikkelen, hoe jij jouw functie nog beter kunt uitvoeren en wat jouw ambities voor de toekomst zijn. Een goed POP geeft in ieder geval antwoord op je ambitie (wat zijn je loopbaanwensen: waar zou je willen zijn binnen één, drie of vijf jaar?), uitgangssituatie (wat zijn de ontwikkelpunten: waar voel je je zeker over, wat vind je spannend?) en de steun die je van je werkgever zou willen krijgen (wat heb je nodig om je doelen te realiseren?). Zonder actie geen resultaat. Eén van de belangrijkste onderdelen van een persoonlijk ontwikkelingsplan is dus het meetbaar maken. Om te zorgen dat de ambities in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan ook werkelijkheid worden, vertaal je deze dan ook door naar concrete, meetbare leerdoelen, oftewel: SMART-doelen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Vaak blijven doelen namelijk nogal vaag of zijn ze onrealistisch. Door de doelen in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan SMART te formuleren, is de kans groter dat je in de praktijk ook iets met je leerdoelen gaat doen. Daarnaast bevat een sterke POP je bedoeling: je persoonlijke missie, die is gebaseerd op je diepste waarden en drijfveren.

Bewust aan de slag

Een persoonlijk ontwikkelplan wordt in veel adviesbureaus gebruikt om de ontwikkeling van een medewerker vorm te geven. Het is natuurlijk belangrijk dat persoonlijke competenties en doelen aansluiten bij de inhoud en het niveau van de functie. Door een begin- en einddatum te koppelen aan jouw ontwikkelingsdoel wordt het concreet, waardoor je effectiever te werk kan gaan. Als adviseurs hun POP hanteren als het kompas voor hun loopbaan, weten werkgevers beter wat zij voor steun kunnen bieden. Met dank aan de POPs kunnen zij er steeds beter voor zorgen dat collega’s zelf bewust bezig zijn met hun eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling, en de rol die de werkgever maar vooral zijzelf daarin kunnen spelen. Oftewel: het POP is een waardevol instrument dat jou helpt om bewuste keuzes te maken. Als je aan de slag wilt met een Persoonlijk Ontwikkelplan, moet je dit doen omdat je zelf de toegevoegde waarde ziet van het uitwerken van je leerdoelen en ambities. Intrinsieke drive is daarvoor een randvoorwaarde. Als je je POP ervaart als een moetje, kom je er niet ver mee.

Vertrouwd adviseur van bestuurders, toezichthouders en (communicatie)directeuren in strategische veranderingen en samenwerkingstrajecten.