Publicaties

Leg de verbinding

Adviseurs brengen de buitenwereld binnen. De veranderende maatschappij brengt uitdagingen met zich mee voor organisaties en ook het consultancyvak is een discipline in constante ontwikkeling. Om als adviseur meerwaarde te creëren moet er verbinding gelegd worden

Meer

Stuur op impact

In de meeste organisaties gaat de aandacht voor het merendeel uit naar in- en output en slechts voor een beperkt deel naar outcome en impact. Met outcome meet je daadwerkelijk het resultaat maar door te sturen op impact kun je het verschil maken

Meer

Begin met dus

In het huidige tijdperk hebben mensen over het algemeen een korte concentratieboog. Om deze reden leren veel adviseurs het ordeningsbeginsel zoals beschreven in ‘The Pyramid Principle’, geschreven door Barbara Minto. Langs deze wijze adviseren betekent met de deur in huis vallen: het antwoord eerst, de onderbouwing later

Meer

Sarah Valkering nieuwe managing partner van de Reputatiegroep

Adviesbureau de Reputatiegroep heeft Sarah Valkering (39) per 1 januari 2024 benoemd tot managing partner. In haar nieuwe functie maakt ze onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de groep.

Meer

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland heeft als doel de betekenis van het reclasseringswerk te vergroten voor de doelgroep, slachtoffers en de samenleving.

Meer

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën geeft hernieuwde invulling aan hun huidige stakeholder-management

Meer

Stichting het Gehandicapte Kind

Stichting het Gehandicapte strijdt voor inclusief onderwijs: kinderen met en zonder beperking samen naar school. SGK wil hiervoor hun verandergedachte op papier zetten en een meerjarige veranderstrategie ontwikkelen.

Meer

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

n een veranderende samenleving waarin steeds meer wordt verwacht van de overheid zet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een gerichte stap de toekomst in. RVO wil de beweging maken van uitvoeringsorganisatie naar een excellente publieke dienstverlener met zichtbare maatschappelijke impact.

Meer

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Hoe positioneren en profileren we het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) als een doelmatige projectorganisatie waar in gezamenlijkheid en in crisistijd de zorgmedewerkers in Nederland van persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorzien?

Meer