Publicaties

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland heeft als doel de betekenis van het reclasseringswerk te vergroten voor de doelgroep, slachtoffers en de samenleving.

Meer

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën geeft hernieuwde invulling aan hun huidige stakeholder-management

Meer

Stichting het Gehandicapte Kind

Stichting het Gehandicapte strijdt voor inclusief onderwijs: kinderen met en zonder beperking samen naar school. SGK wil hiervoor hun verandergedachte op papier zetten en een meerjarige veranderstrategie ontwikkelen.

Meer

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

n een veranderende samenleving waarin steeds meer wordt verwacht van de overheid zet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een gerichte stap de toekomst in. RVO wil de beweging maken van uitvoeringsorganisatie naar een excellente publieke dienstverlener met zichtbare maatschappelijke impact.

Meer

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Hoe positioneren en profileren we het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) als een doelmatige projectorganisatie waar in gezamenlijkheid en in crisistijd de zorgmedewerkers in Nederland van persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorzien?

Meer

BLIJF EEN AMATEUR

Professionals bestaan bij de gratie van hun expertise. Maar als je werk geen liefhebberij meer is, gaat het mis.

Meer

KOESTER EEN WAARDERINGSCULTUUR

Hoe meer een samenleving gedreven wordt door individualisme, hoe meer mensen kijken naar elkaars fouten. Het is tijd om een einde te maken aan de afrekencultuur en ruimte te bieden voor het voeren van constructieve gesprekken. Stop met afrekenen, start met waarderen.

Meer

REGEL JE OPVOLGING

Binnen adviesbureaus kan het gebrek aan een gestructureerd loopbaantraject leiden tot brain drain, als talentvolle professionals ervoor kiezen hun carrière elders voort te zetten. Goede interne begeleiding is dan ook een belangrijk element om talent blijvend te verbinden aan het bureau. Dit vraagt om een doordacht opvolgingsbeleid.

Meer

DEEL HET EIGENAARSCHAP

In de advieswereld wordt steeds vaker een carrière nagestreefd waarbij werknemers verschillende activiteiten ontplooien. Het concept van gedeeld eigenaarschap speelt hierbij een cruciale rol, waarbij individueel en collectief eigenaarschap samenkomen om effectieve teams te vormen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Meer