Publicaties

ZOOM VERDER UIT

Soms zit je zo dicht op een vraagstuk dat je de omgeving waarin het zich afspeelt niet meer overziet. Door het innemen van helikopterview creëer je afstand om bepaalde zaken overstijgend te bekijken. Behoud de ruimte om scenario’s uit te denken en uit te diepen. Hippie-schrijver Stewart Brand ging je voor toen hij de revolutie in de zestiger jaren voelde opkomen.

Meer

OMSCHRIJF JE MISSIE

Professionele adviseurs gaan professioneel om met hun eigen ontwikkeling. Een passend instrument daarvoor is het POP: het persoonlijk ontwikkelplan. Het is het kompas voor een succesvolle loopbaan.

Meer

Wees zuinig met het woord crisis

Afgelopen jaar werd het woord crisis zo snel, zo gemakkelijk en zo vaak clichématig gebruikt, dat het begrip is uitgehold.

Meer

STEL DE RISICOVRAAG

Als je alleen zekerheid wilt, ben je in de wereld van ondernemers aan het verkeerde adres. Wie in een adviesbureau wil participeren, doet er goed aan om goed na te denken over de eigen risicobereidheid. Een risico kan een bedreiging zijn of juist een mogelijkheid voor ontwikkeling. Als je weet welke onzekerheid je voor zelf accepteert, ben je pas echt een ondernemer.

Meer

WERK SAMEN VOORUIT

Het ‘imposter syndrome’ is een bekend verschijnsel voor veel adviseurs. Het gevoel dat je omgeving je hoger inschat dan je werkelijk bent, is meer dan ongemakkelijk. Verlicht die druk door je kwetsbaarheid te erkennen. Je bent tenslotte niet voor niets in de positie waar je je nu in bevindt.

Meer

ERKEN JE KWETSBAARHEID

Het ‘imposter syndrome’ is een bekend verschijnsel voor veel adviseurs. Het gevoel dat je omgeving je hoger inschat dan je werkelijk bent, is meer dan ongemakkelijk. Verlicht die druk door je kwetsbaarheid te erkennen. Je bent tenslotte niet voor niets in de positie waar je je nu in bevindt.

Meer

KEN JE PLAFOND

Veel adviseurs hebben de ambitie om door te groeien, toch is dit niet geheel zonder risico. Ieder individu heeft nu eenmaal een ontwikkelplafond. Het herkennen en bewaken van eigen grenzen is een belangrijk onderdeel van professionele ontwikkeling: vervul eerst een functie naar volle tevredenheid, voordat je een stap wilt maken. Voldoende vlieguren maken is een must voor professionele ontwikkeling.

Meer

STUUR MET VERWACHTINGEN

In een gezond werkklimaat durven mensen elkaar feedback te geven en indien nodig een spiegel voor te houden. Dat gaat niet zonder ongemak: soms kan feedback onbedoeld pijn doen. Zo is het nog wel mooier om elkaar te helpen met feedforward, indachtig de vraag: wat zou jij de volgende keer anders doen? Koppel niet terug, maar vooruit. Dan zet je niet niet de fouten uit het verleden, maar de kansen voor de toekomst centraal.

Meer

DEEL JE KENNIS

De reputatie van adviesbureaus en hun adviseurs, is essentieel voor het aantrekken van werk, het behouden van eigen talent en het betrekken van toekomstige werknemers. Bouwen aan reputatie doe je onder andere door gepast zichtbaar te zijn. Het consequent plaatsen van relevante content maakt dat je het verschil maakt. Een expert waarneembaar naar voren schuiven als “thought leader” is een effectieve manier om kennis te delen én zichtbaarheid te vergroten.

Meer