Reactie Jeroen Bosch Ziekenhuis op uitspraak tuchtcollege vraagt om meer empathie en kwetsbaarheid

Afgelopen week was de uitspraak van het medisch tuchtcollege over de trieste zaak van baby Luna. De baby overleed tien dagen na de bevalling in het Jeroen Boschziekenhuis, in maart 2014. Het medisch tuchtcollege oordeelde dat de betrokken kinderarts “ernstig verwijtbaar heeft gehandeld”. Drie betrokken gynaecologen kregen een waarschuwing. Kortom, een niet mis te verstane uitspraak.

Juist van zo’n gerenommeerd ziekenhuis zijn de verwachtingen in zo’n zaak extra hooggespannen. De reactie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis was in deze emotionele casus helaas wat koel en zelfingenomen. De titel van de reactie die op de website van het ziekenhuis staat luidt: ”Oordeel Tuchtcollege valt Jeroen Bosch Ziekenhuis zwaar’. Hiermee verliezen ze direct de sympathie, omdat ze met deze institutionele kop vooral zichzelf centraal stellen. In plaats van Luna, haar ouders en medewerkers die erbij betrokken waren. Een rechtstreekse menselijke sorry was bij deze zware uitspraak van het tuchtcollege veel meer op zijn plaats geweest. Er is immers “ernstig verwijtbaar gehandeld”.

Verder valt op dat er in de reactie van het ziekenhuis niet terug te lezen valt over hoe de betrokken medewerkers de zaak ervaren. Laat voorop stellen: de ouders van baby Luna zijn primair geraakt, maar voor betrokken medisch specialisten en verpleegkundigen is zo’n casus een regelrechte nachtmerrie. Het stilzwijgen van dit aspect door het ziekenhuis is een gemiste kans, waar empathie volstrekt logisch zou zijn geweest.

Tenslotte was het sterk geweest als de leiding zelf kwetsbaar leiderschap had getoond. Had laten zien dat het je persoonlijk veel doet als bestuurder. Kwetsbaar leiderschap is immers zo belangrijk voor de verbinding met eigen medewerkers en de samenleving. Het bestuur en medische staf hebben een kans gemist om publiekelijk te gaan staan voor hoe om te gaan met fouten, die helaas ook in de patiëntenzorg gebeuren.

Foto: Abouttt via Wikimedia Commons via CC BY-SA 3.0