Reclassering Nederland

Reclassering Nederland, de organisatie die zich inzet om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen, is een onmisbare schakel voor een veilige samenleving. Om zichtbaarder en met meer impact haar doelen te bereiken wilde de organisatie een steviger positie claimen in de veiligheidsketen. Met als doel de betekenis van het reclasseringswerk te vergroten voor de doelgroep, slachtoffers en de samenleving.

Onze aanpak

De aanpak bestond uit een grondig reputatieonderzoek onder de stakeholders van Reclassering Nederland en een publieksonderzoek. Dat gaf inzicht waar de organisatie staat in de ogen van stakeholders en richting hoe de organisatie haar rol en positie in het veiligheidsdomein kon versterken. Om haar missie voor een veiliger samenleving – voor client en samenleving – te realiseren. Op basis van de uitkomsten en analyse hebben we de positionering en het profiel van de organisatie aangescherpt, in lijn met de gekozen strategie van de organisatie om het reclasseringswerk dichterbij in de buurt en bajes uit te voeren.

Impact

Het traject leverde de opdrachtgever inzicht op in de waardering en het draagvlak voor Reclassering Nederland bij relevante externe stakeholders en in de samenleving. Met als hulpmiddel een overzichtelijk dashboard. En een hanteerbaar plan van aanpakmet handvatten om gericht stappen te zetten om het reclasseringswerk krachtig(er) te positioneren en profileren in het speelveld. En een helder beeld van de expertrol van Reclassering Nederland om de communicatie en samenwerking richting stakeholders en publiek vorm te geven en doelgericht impact te creëren met het reclasseringswerk.

Specialist in stakeholderonderzoek en positioneringsvraagstukken. Zij helpt opdrachtgevers op basis van inzichten te bouwen aan vertrouwen en draagvlak.