Reputatiegroep steunt Centrum voor Strategische Communicatie van Logeion

De Reputatiegroep gaat een partnerovereenkomst aan met het Centrum voor Strategische Communicatie (CSC) van beroepsorganisatie Logeion en de daarbij behorende leerstoel. We steunen het CSC vanuit de overtuiging dat de verbinding van wetenschappelijke kennis met inzichten uit de dagelijkse praktijk cruciaal is voor de ontwikkeling van het vak.

Het doel van het CSC is om het vakgebied van strategische communicatie naar een hoger niveau te tillen door wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Als adviespraktijk zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van het vak. Door het centrum te steunen, willen we verder bijdragen aan de verdere professionalisering van het vakgebied. Paul Stamsnijder, founding partner van de Reputatiegroep, is blij met de samenwerking: “Wij zien het Centrum voor Strategische Communicatie als dé plek waar de wetenschap en de praktijk elkaar ontmoeten. Met onze steun hopen we het vakgebied een extra stimulans te geven en de maatschappelijke relevantie ervan te vergroten.”

Onder de vlag van het CSC organiseert Logeion masterclasses, communicatiecolleges, communicatielabs en de jaarlijkse meeting ‘Science meets Practice’. De verdieping en verrijking die deze ontmoetingen opleveren, geven richting aan de verdere professionalisering van het vak.

Wil je meer weten over het CSC? Kijk dan op de website van Logeion.