Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In een veranderende samenleving waarin steeds meer wordt verwacht van de overheid zet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een gerichte stap de toekomst in. RVO wil de beweging maken van uitvoeringsorganisatie naar een excellente publieke dienstverlener met zichtbare maatschappelijke impact. Dat vraag om een nieuwe koers en een bijpassende positionering. De vraag van RVO: ondersteun ons bij de ontwikkeling van een positionering die bijdraagt aan de ambitie om eerder in beeld te zijn en om onze rol als publieke dienstverlener in het werken aan maatschappelijke opgaven te versterken. Zichtbaar voor alle stakeholders.

Onze aanpak

Onze aanpak was om RVO vanuit onze visie op thought leadership neer te zetten als excellente publieke dienstverlener met zichtbaar maatschappelijke impact. Een belangrijk aandachtspunt was de afstemming met de verschillende strategiesporen binnen RVO, in het bijzonder het spoor Cultuur & Leiderschap. Thought leadership kun je als organisatie immers niet claimen, maar wél van binnenuit ontwikkelen en uitdragen. In woord, maar bovenal in daad. Op verzoek van RVO brachten we eerst de huidige positionering in kaart. Op basis van die inzichten deden we aanbevelingen voor de nieuwe positionering, die we vervolgens zijn gaan ontwikkelen. Het vertrekpunt van onze werkwijze: ‘betrek de betrokkenen’. We hielden een variëteit aan werksessies en gesprekken. Op basis hiervan ontwikkelden we een verhaal met vernieuwend perspectief op de drie gekozen transities waar RVO voor gaat. Aanvullend ontwikkelden we een themahuis, inclusief kernboodschappen per type stakeholder én de bouwstenen voor RVO’s nieuwe communicatiestrategie.

Impact

Een heldere positionering die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in staat stelt om een meer zichtbare, proactieve en verbindende rol te nemen bij het realiseren van impact op de drie transities. De bouwstenen voor de communicatiestrategie brachten de afdeling communicatie in positie om concreet aan de slag te gaan en zich daarmee op te stellen als relevante partner in de beweging die RVO wil gaan maken. Het verhaal werd onder andere toegevoeggd aan RVO’s strategische implementatieplan. Op die manier versterkten de sporen strategie en positionering elkaar.

Mignon van Halderen is partner bij de Reputatiegroep. Zij helpt organisatie bij het ontwikkelen van hun strategie en positionering, waarbij ze met opdrachtgevers altijd op zoek gaat naar hun vernieuwende perspectief als inspirerend vertrekpunt.