Samenwerken is het nieuwe concurreren

Steeds vaker zoeken branche-, beroeps-en belangenorganisaties samen naar oplossingen voor de vraagstukken in de samenleving. Een sterke brancheorganisatie vervult dan ook geen bufferfunctie, maar vormt een brug. Door stakeholders proactief te betrekken, kennis van maatschappelijke vraagstukken en te denken vanuit gezamenlijk belang.

Meer weten?

Lees dan onze greenpaper over sectorpositionering ‘samenwerken is het nieuwe concurreren’ of neem contact op met Ede of Arjan!

Krijgt energie van uitdagende reputatievraagstukken die zich bevinden op het snijvlak van corporate belangen, publieke acceptatie en politieke gevoeligheid.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email