Sara Verhoef

Stagiair

Sara Verhoef is stagiaire bij de Reputatiegroep. Sara heeft een bachelor Economics and Business Economics aan de Universiteit Utrecht behaald. Voordat zij start met haar master Business Development and Entrepreneurship vindt zij het belangrijk om ervaring op te doen in de praktijk, dit doet zij bij de Reputatiegroep. Binnen de Reputatiegroep houdt Sara zich bezig met veel verschillende proposities. Door middel van stakeholderonderzoek en -analyses haalt zij diverse perspectieven vanuit de buitenwereld op om organisaties inkijk te geven in hun maatschappelijke positie.