STAKEHOLDER-MANAGEMENT & PUBLIC AFFAIRS

Verbindingen maken begint met vertrouwen

Het smeden van verbindingen

Om te bouwen aan voorkeur en vertrouwen is verbinding met stakeholders essentieel. Het voeren van een goede stakeholderdialoog is daarom voor iedere organisatie cruciaal: luisteren naar de verwachtingen van belanghebbenden en in gesprek gaan over wat zij van de organisatie kunnen verwachten. Dat geldt zowel voor publieke als private organisaties.

Daarbij doemen tal van vragen op. Hoe smeden we nieuwe verbindingen? Is er een formule om de dialoog vorm te geven? Hoe versterken we ons netwerk? Te vaak worden stakeholders onvoldoende betrokken, zonder focus en zonder effectief proces, met als risico dat organisaties de verbinding met stakeholders en maatschappij verliezen.

 

Vijf succesfactoren van de dialoog:

  1. Van bestuurders wordt een open houding gevraagd: horizontalisering is overal. Het aangaan en onderhouden van duurzame relaties met alle belanghebbenden is daarmee belangrijker dan ooit.
  2. Stakeholdermanagement is de kerntaak van bestuurders: zij creëren engagement met de organisatie.
  3. De menselijke maat maakt het verschil: kijk niet naar functies, maar naar personen.
  4. Denk vanuit sectorale issues: het sturen van gedeelde belangen kan nieuwe mogelijkheden creëren. Denk niet reactief maar proactief en maak een helder onderscheid tussen bedrijfsspecifieke doelstellingen en sectorale uitdagingen.
  5. Neem het gemeenschappelijk belang als uitgangspunt: juist het gesprek met open vizier aangaan en luisteren naar de thema’s die er voor stakeholders toe doen, heeft de beste opbrengst.

 

 

Voorbeelden van stakeholdermanagement en -dialoog:

  • Krachtenveldanalyse: in kaart brengen van belanghebbenden
  • Opzetten van samenwerkingsverbanden met andere organisaties
  • Opbouwen van een netwerk met externe stakeholders
  • Ondersteunen van de directie in het uitbouwen van relaties
  • Verbinden van publieke en private belangen

 

Neem contact op

Meer weten over stakeholdermanagement en public affairs? Neem gerust vrijblijvend contact op met Arjan Hoek of Maurits van IJsendoorn.

“Om te bouwen aan voorkeur en vertrouwen is verbinding met stakeholders essentieel”