START MET INTERVISIE

Intervisie is stilstaan om vooruit te komen. Het gezamenlijk reflecteren op een ingebrachte casus helpt adviseurs te begrijpen, reflecteren en beter advies te geven. Het oplossen van problemen vraagt niet om kant en klare antwoorden maar om het doorgronden van het vraagstuk, met waardevolle opbrengst als gevolg.

Adviesbureaus zijn vaak prestatiegericht, waardoor introspectie weleens tekortschiet. De waan van de dag is dominant: er zijn deadlines, vraagstukken zijn vaak complexer dan aanvankelijk ingeschat, het werktempo ligt hoog, de werk-privébalans staat onder druk. Veel adviseurs zijn door de waan van de dag gefocust op de korte termijn, op direct zichtbare en meetbare opbrengsten, terwijl menigeen beter weet: een adviseur is meer dan zijn of haar rendement. Het schrikbeeld voor het adviesvak bestaat uit mensen die slechts leven voor economische waarde, zichzelf voorbij rennen en karikaturen worden van zichzelf – adviseren als rechtlijnige competentie, louter gebaseerd op routine. Dan word je immers blind voor je eigen aannames. Wie zichzelf wil blijven ontwikkelen, laat zich scherp houden en verkent ook andere dimensies: de kunsten, de literatuur en de muziek. Volwassen professionals begrijpen dat de echte wereld niet zozeer uit winst en efficiëntie bestaat, maar uit onvermogen, verlies en vergankelijkheid. En de meest effectieve adviseurs putten inspiratie uit meerduidigheid, nuance, empathie en verbeelding. Een goed ontwikkelpad is kronkelig.

Open vragen

Intervisie is een professionele manier om vraagstukken uit de praktijk te toetsen met anderen. Het kan gaan om een dilemma, een precair vraagstuk of een probleem waar je persoonlijk last van hebt. Wat is ongemakkelijk? Waar loop je steeds weer tegenaan? Hoe bepaal je grenzen? In een intervisietraject wordt onderzocht hoe het komt dat een bepaald vraagstuk wordt ervaren als een probleem. In een groep met andere adviseurs reflecteer je op je eigen handelen en denken en leer je om meer inzicht te krijgen in jezelf en in je omgeving. Door aan intervisie mee te doen, leren adviseurs open vragen te stellen, hun oordeel of mening uit te stellen. Door niet te denken in oplossingen, maar eerst eens te kijken wat er ‘achter’ een bepaald dilemma ligt. De opbrengsten zijn niet altijd direct meetbaar, maar op termijn zeer waardevol. 

Ontspannend

Een goed begeleid intervisietraject heeft meerdere voordelen. De casusinbrenger reflecteert, komt tot inzichten en kan zichzelf daarmee verbeteren. De deelnemers leren om open vragen te stellen en hun oordeel uit stellen. Het is voor veel adviseurs een ongewoon maar verfrissend idee om niet direct naar oplossingen te schieten, maar eerst eens te ontdekken hoe het zo gekomen is en wat de casusinbrenger er zelf mee te maken heeft. Intervisie kan stressreducerend werken omdat je je in intervisie die vraag wel stelt. Door verdiepende vragen te stellen, wordt de adviseur gedwongen om naar zichzelf te kijken: naar zijn of haar ‘eigen aandeel’. Vaak kom je dan uit op thema’s zoals onzekerheid, behoefte aan waardering, afhankelijkheid, afwachtendheid en nare eerdere ervaringen. Dat gaat dus over de adviseur zelf. Intervisie zorgt voor reflectie, reflectie zorgt voor inzicht en inzicht zorgt voor een hogere kwaliteit advies.

Blikwisselingen

De basis van een goed intervisietraject is de openheid om te leren. Soms is het lastig om teleurstelling te omarmen. Toch is de eenvoudige vraag ‘Wat is mijn aandeel in deze mislukking?’ juist effectief. Zo zijn de lastigste vragen misschien wel waardevoller dan welk antwoord ook. In een intervisietraject ontdek je dat er minstens zoveel werkelijkheden zijn als er deelnemers zijn. Je leert om vanuit verschillende perspectieven te kijken. En je leert om het af en toe zelfs even echt niet te weten. Door te vertragen komt er meer aandacht voor wat er is. Als je met menselijke ogen naar intervisie kijkt, zie je de enorme opbrengst. Je deelt wat je wel en niet kunt, voelt en wilt. Je krijgt andere perspectieven aangereikt voor je vraagstukken. Je leert over jezelf en je eigen patronen in de werkcontext. Je krijgt een moment rust in een snelle competitieve werkomgeving. Intervisie zorgt dus niet alleen voor betere kwaliteit van je werk, maar uiteindelijk ook voor meer geluk.

Vertrouwd adviseur van bestuurders, toezichthouders en (communicatie)directeuren in strategische veranderingen en samenwerkingstrajecten.