Stichting het Gehandicapte Kind

In Nederland is het gebruikelijk dat wanneer je gehandicapt bent, speciaal onderwijs delogische afslag is. Wie van buitenaf kijkt, zal zeggen: wat goed dat het bestaat en dat er een plek is voor deze kinderen. Speciaal onderwijs – en met name een speciale plek – betekent helaas ook apart. Apart van de school om de hoek. Apart van kinderen uit de straat. Apart van de vertrouwde buurt. Dat maakt veel gehandicapte kinderen eenzaam. Stichting het Gehandicapte wil dit veranderen en strijdt voor inclusief onderwijs: kinderen met en zonder beperking samen naar school. SGK wil hiervoor hun verandergedachte op papier zetten en een meerjarige veranderstrategie ontwikkelen.

Onze aanpak

We zijn gestart ons te verdiepen in inclusief onderwijs. We verdiepten ons in de beschikbare literatuur, case studies, podcasts en (wetenschappelijk) onderzoek. Zo kregen we beter inzicht in wat inclusief onderwijs inhoudt, alsmede de impact ervan in verschillende landen. We hielden interviewgesprekken met relevante stakeholders, waaronder pioniers en experts binnen de beweging inclusief onderwijs, schoolbestuurders en ouders met gehandicapte kinderen. De inzichten hebben we samengebracht in een inspirerend verhaal  dat een ander perspectief laat zien als startpunt voor hoe we ons onderwijs en de samenleving inrichten. Tot slot ontwikkelden we een plan om, samen met relevante stakeholders, de beweging naar inclusief onderwijs verder op gang te brengen

Impact

Met het verhaal en plan is een stevige basis gelegd om de de beweging naar inclusief onderwijs nog gerichter te gaan maken. Zo zijn Defence for Children en Platform Inclusief Onderwijs bij het nieuwe verhaal en plan betrokken. Ook werd het plan een belangrijke basis voor een grote subsidieaanvraag bij de Nationale Postcodeloterij, die de stichting is toegekend. De subsidie is een belangrijke financiële impuls om de ingezette beweging voort te zetten.

Mignon van Halderen is partner bij de Reputatiegroep. Zij helpt organisatie bij het ontwikkelen van hun strategie en positionering, waarbij ze met opdrachtgevers altijd op zoek gaat naar hun vernieuwende perspectief als inspirerend vertrekpunt.