Thought leadership 

start vanuit een vernieuwend perspectief

Wat is thought leadership?

In deze tijd zijn sterk gepositioneerde organisaties niet alleen klinkklaar over hun ‘why’ maar ook over hun kijk op relevante thema’s in onze economie en samenleving. Ze dragen vernieuwende, vaak onconventionele zienswijzen uit. We noemen dat thought leadership. Thought leadership is een strategische benadering waarbij organisaties ervoor kiezen om hun positionering te baseren op paradigma’s die uiting geven aan een nieuwe toekomstige realiteit. Door vanuit hun vernieuwende zienswijzen te handelen en stakeholders te mobiliseren, hebben ze vaak een voortstuwende progressieve rol bij het transformeren van de thema’s die ervoor hun klanten, stakeholders of de samenleving toe doen. 

Echte thought leaders zeggen “we geloven dat het anders kan” en “daarin willen we de beste zijn”

 

Thought leaders “lead by thought”: ze werken vanuit een inspirerend gedachtegoed en met de kracht van de verbeelding slagen ze erin om betekenis te geven aan een nieuwe realiteit en zichzelf en anderen hiervoor te mobiliseren. Hierdoor worden ze vaak erkend als inspirerende en vernieuwende leiders op een sector- of maatschappelijk relevant thema.  

 

De Reputatiegroep ondersteunt organisaties bij het uitdragen van hun thought leadership. Denk daarbij aan: het ontwikkelen van een vernieuwend perspectief en de vertaalslag hiervan naar uw strategie, positionering en stakeholdercommunicatie. 

  

 Meer weten over wat de Reputatiegroep voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met Mignon van Halderen of Brandon Martens