Visie

Het sturen op reputatie vraagt 24/7 aandacht. De sneltreinvaart waarmee veranderingen in de samenleving plaatsvinden, stelt organisaties voor grote uitdagingen. Onze missie is om organisaties, mensen en maatschappelijke spelers met elkaar te verbinden. Daarbij willen we herkend worden als de nieuwe standaard, zowel in visie op het vak, als vanwege onze kennis van zaken en de kwaliteit van onze dienstverlening.

Een krachtige aanpak voor reputatiemanagement bestaat in onze visie uit drie nauw verbonden dimensies: positionering, professionalisering en profilering.

  • Positionering (het richten: waar staan we voor en waar gaan we naar toe?): samen werken aan richting en betekenis als basis voor het bouwen aan onderscheidende merken en sterke reputaties.
  • Professionalisering (inrichten): het versterken van de samenwerking tussen het topmanagement en (corporate) communicatie. Plus het organiseren van de juiste aanpak om het verhaal van de organisatie tot leven te wekken.
  • Profilering (verrichten): het realiseren van de gewenste zichtbaarheid en uitstraling: offensief waar het kan, defensief waar het moet. Altijd gericht op het versterken van voorkeur en vertrouwen.

In onze werkwijze staat het Reputatieregiemodel centraal: een methode die de dialoog in het hart van het beleid zet en waarmee organisaties hun positieve invloed in de samenleving kunnen vergroten. Doelgericht op basis van een integrale visie. Immers, het bouwen en onderhouden van een sterke reputatie gaat niet vanzelf. Er is inzicht nodig, waar de organisatie nu staat en wat de sterke punten en verbetermogelijkheden zijn. Met het Reputatieregiemodel bieden we een hulpmiddel voor ambitieuze bestuurders, directeuren, communicatiemanagers en –adviseurs die gestructureerd willen bouwen aan de naam en faam van hun organisatie.

Klik op de dimensies hieronder om meer te weten te komen over het Reputatieregiemodel®: