Werk met betekenis

KEN JE PLAFOND

Veel adviseurs hebben de ambitie om door te groeien, toch is dit niet geheel zonder risico. Ieder individu heeft nu eenmaal een ontwikkelplafond. Het herkennen en bewaken van eigen grenzen is een belangrijk onderdeel van professionele ontwikkeling: vervul eerst een functie naar volle tevredenheid, voordat je een stap wilt maken. Voldoende vlieguren maken is een must voor professionele ontwikkeling.

Meer

STUUR MET VERWACHTINGEN

In een gezond werkklimaat durven mensen elkaar feedback te geven en indien nodig een spiegel voor te houden. Dat gaat niet zonder ongemak: soms kan feedback onbedoeld pijn doen. Zo is het nog wel mooier om elkaar te helpen met feedforward, indachtig de vraag: wat zou jij de volgende keer anders doen? Koppel niet terug, maar vooruit. Dan zet je niet niet de fouten uit het verleden, maar de kansen voor de toekomst centraal.

Meer

DEEL JE KENNIS

De reputatie van adviesbureaus en hun adviseurs, is essentieel voor het aantrekken van werk, het behouden van eigen talent en het betrekken van toekomstige werknemers. Bouwen aan reputatie doe je onder andere door gepast zichtbaar te zijn. Het consequent plaatsen van relevante content maakt dat je het verschil maakt. Een expert waarneembaar naar voren schuiven als “thought leader” is een effectieve manier om kennis te delen én zichtbaarheid te vergroten.

Meer

BOUW AAN PROFIEL

De regie voeren op eigen ontwikkeling is een kunst voor iedere adviseur. Er is op de arbeidsmarkt steeds minder ruimte voor generalisten en steeds meer vraag naar specialisten. Startend professionals maken hun intrede in het vak na het afronden van een specifieke studie, hun specialisme. Professionals verstevigen hun specialisme en ontwikkelen hun profiel om mee te komen in de snelle ontwikkelingen in de samenleving en organisaties.

Meer

LEER VAN ERVARING

Wijsheid wordt niet enkel opgedaan uit boeken, maar ook uit ervaring. Er schuilt een schat aan verborgen kennis in ieder mens. Door de sprong te wagen en te leren van beroepsprofessionals doen we inzichten op die heel waardevol zijn in het adviesvak.

Meer

LEG DE VERBINDING

Adviseurs brengen de buitenwereld binnen. De veranderende maatschappij brengt uitdagingen met zich mee voor organisaties en ook het consultancyvak is een discipline in constante ontwikkeling. Om als adviseur meerwaarde te creëren moeten er verbindingen gelegd worden. 

Meer

STUUR OP IMPACT

In de meeste organisaties gaat de aandacht voor het merendeel uit naar in- en output en slechts voor een beperkt deel naar outcome en impact. Met outcome meet je daadwerkelijk het resultaat maar door te sturen op impact kun je het verschil maken.   

Meer

BEGIN MET DUS

In het huidige tijdperk hebben mensen over het algemeen een korte concentratieboog. Om deze reden leren veel adviseurs het ordeningsbeginsel zoals beschreven in ‘The Pyramid Principle’, geschreven door Barbara Minto. Langs deze wijze adviseren betekent met de deur in huis vallen: het antwoord eerst, de onderbouwing later. 

Meer